Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • logo_POIR

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

 

  • „Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (2016‒2019)

          Umowa: POIR. 01.01.01-00-1881/15
          Wartość projektu: 3 590 674,03 zł
          Kierownik: Roman Szewczyk (ZP-H „Agromix”)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony