Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • Polska Cyfrowa-logotyp
  • logo_POIR
  • Regionalny Program_logotyp

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane w ramach
Funduszy Europejskich: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

 

  • „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Działanie 2.1 (2019–2022)

          Akronim: eDWIN
          Umowa: POPC.02.01.00-00-0100/19-00
          Wartość projektu: 20 920 583,10 zł
          Dofinansowanie UE: 17 705 089,47 zł
          Kierownik: mgr Maciej Zacharczuk (WODR)
          Koordynator IOR – PIB: dr inż. Magdalena Jakubowska
          więcej

  • „Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę i ochronę roślin przy jednoczesnej poprawie ich zdrowotności i jakości gleb poprzez wykonanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 1.1 (2018–2021)

          Umowa: RPZP.01.01.00-32-0017/18
          Wartość projektu: 4 436 735,98 zł
          Dofinansowanie UE: 3 508 718,44 zł
          Kierownik: mgr Damian Gawroński (EKODARPOL)
          Koordynator IOR – PIB: dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB

          więcej

  • „Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska adiuwantów o wielokierunkowym mechanizmie działania jako istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roślin”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (2016–2019)

          Umowa: POIR. 01.01.01-00-1881/15
          Wartość projektu: 3 590 674,03 zł
          Kierownik: Roman Szewczyk (ZP-H „Agromix”)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony