Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

PROGRAM OPERACYJNY   INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007–2013

Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

 

Projekt pt.

"Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności"

LAPESTY

Numer Projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09

Całkowita wartość projektu: 6 797 913,33 zł

Koszty kwalifikowane: 5 575 666,67 zł

Okres realizacji: 19 miesięcy

Kierownik projektu:  dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Procentowy udział środków:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%
 Krajowe Środki Publiczne - 15%

 

Dane kontaktowe:
dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw.
Tel. +48 85 678 5470
Tel/fax. +48 85 675 3419
e-mail: B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony