Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • -
  • -
  • -

  

PROGRAM OPERACYJNY   INNOWACYJNA GOSPODARKA

Działanie 2.1 - Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

 

Projekt pt. "Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań
w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki"

 

Numer Projektu: POIG.02.01.00-30-069/09

Wartość projektu: 17 829 396 zł

Udział Unii Europejskiej: 14 570 400 zł

Okres realizacji: 01.04.2009 - 31.12.2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Pospieszny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Procentowy udział środków:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%
Krajowe Środki Publiczne - 15%

 

Dane kontaktowe:
prof. dr hab. Henryk Pospieszny
Tel. +48 61 864 9094
e-mail: H.Pospieszny@iorpib.poznan.pl
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony