Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


54. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • Uroczyste otwarcie 54. Sesji Naukowej IOR - PIB (kliknij...

    Uroczyste otwarcie 54. Sesji Naukowej IOR - PIB
    (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii)

54. Sesja Naukowa IOR-PIB w Poznaniu

54. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, odbyła się w dniach 6-7 lutego 2014 r., pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.

Tematem wiodącym było bezpieczeństwo żywności w integrowanej ochronie roślin.

Podczas uroczystej inauguracji podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krystyna Gurbiel w swoim wystąpieniu przedstawiła działania resortu na rzecz bezpieczeństwa żywności. Podkreśliła, że jest to zagadnienie złożone o zasięgu globalnym, mające wpływ zarówno na konsumentów, jak i na firmy działające w branży spożywczej. Zaznaczyła, że przed Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu stoją obecnie nowe, bardzo ważne i ambitne zadania. Jednym z wyzwań jest sprostanie potrzebom wynikającym z zapewnienia najlepszej ochrony roślin przy wzrastających wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa środowiska bez generowania dodatkowych kosztów.

O zadaniach i roli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie bezpieczeństwa żywności mówił Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos. Dr Elżbieta Ceglarska z Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawiła zagadnienia związane z rolą tej organizacji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Europie.

Bardzo istotne problemy związane z ograniczaniem ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin poruszył w swoim wystąpieniu mgr Stanisław Stobiecki kierownik oddziału IOR – PIB w Sośnicowicach.

W trakcie Sesji wygłoszono 70 referatów i zaprezentowano 215 posterów, które poruszały tematykę związaną z następującymi zagadnieniami:

- różne aspekty integrowanej ochrony roślin uprawnych,

- ocena zagrożenia agrofagiem,

- pozostałości środków ochrony roślin w wodzie, glebie i roślinach,

- aktualne problemy fitopatologii,

- regulacja zachwaszczenia,

- aktualne problemy entomologii i nematologii,

- technika ochrony roślin.

W tegorocznej 54. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu uczestniczyło około 500 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również towarzysząca Sesji Konferencja Komitetu Ochrony Roślin – PAN pt. „Aktualne problemy herbologii”. W przeddzień Sesji odbyło się także VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów.

Podczas uroczystej inauguracji 54. Sesji Naukowej IOR – PIB odznaczono grupę zasłużonych pracowników Instytutu. Medalem Za Długoletnią Służbę” – przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono: Marię Miechowiak z Centrum Kongresowego IOR, dr Marka Wachowiaka z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, dr inż. Stefana Wolnego z Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji i dr inż. Jana Złotkowskiego z Zakładu Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin. Odznaką „Zasłużony Dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczono: dr Marcina Grobelę z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego, mgr Dariusza Gruchota z Działu Organizacyjno-Administracyjnego, dr Sylwię Kaczmarek z Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, Marka Kostyka z TSD IOR – PIB w Trzebnicy, dr Marka Miszczyka z IOR – PIB Oddział Sośnicowice, Hannę Przewoźniak z Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, mgr Annę Pukacką z Banku Patogenów Roślin i Badania Ich Bioróżnorodności, Marka Rudzkiego z TSD IOR – PIB w Trzebnicy, dr Gustawa Setę z IOR – PIB Oddział Sośnicowice oraz Elżbietę Wolarczak z działu księgowości IOR – PIB w Poznaniu. Ponadto „Medalem Honorowym Instytutu Ochrony Roślin – PIB” przyznanym przez Kapitułę Medalu Honorowego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego odznaczono: prof. dr hab. Stanisława Bałazego z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, dr hab. prof. UŚ Leonarda Ogiermana z Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Juliusza Pernaka z Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Henryka Pospiesznego z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR – PIB w Poznaniu oraz prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka z Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy na

55. SESJĘ NAUKOWĄ
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PIB

która odbędzie się
w dniach 12-13 lutego 2015 r.

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony