Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


56. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • Uroczyste otwarcie 56. Sesji Naukowej IOR – PIB (kliknij...

    Uroczyste otwarcie 56. Sesji Naukowej IOR – PIB
    (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii zdjęć)

 

56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, odbyła się w dniach 11–12 lutego 2016 r., pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronat medialny objęły Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz Radio Merkury Poznań.

Tematyka Sesji Naukowych zawsze odzwierciedla najnowsze badania z zakresu ochrony roślin, pokazuje kierunki tej ochrony i jest miejscem spotkań całego środowiska „ochroniarskiego”. Tematem wiodącym tegorocznej Sesji były zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin, a w szczególności z problemami związanymi z ocieplaniem się klimatu i nowymi rynkami zbytu.

„Mam nadzieję, że Sesja przyniesie korzyści nie tylko naukowcom, służbom rolniczym, instytucjom państwowym, rolnikom, ale będzie naszym wkładem w rozwój nowoczesnego, innowacyjnego polskiego rolnictwa” tak zakończyła swoje wystąpienie podczas uroczystego otwarcia Sesji dyrektor Instytutu prof. dr hab. Danuta Sosnowska.

W uroczystym otwarciu Sesji uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Honorowy patronat nad Sesją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu wiceminister Zarudzki nawiązał do działań realizowanych przez resort rolnictwa w zakresie nowego systemu wsparcia dla rolników, w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Istotną część wstąpienia stanowiło przedstawiane celów rozwojowych i zadań z obszaru ochrony roślin do realizacji w latach 2015–2019. Szczególną uwagę wiceminister zwrócił na potrzebę zwiększenia roli instytutów naukowo-badawczych przez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w obszarze rolnictwa. Podkreślił także istotną rolę Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w opracowaniu metod ochrony roślin i pomocy przy ich wdrażaniu do praktyki. Jednocześnie wiceminister podziękował wszystkim pracownikom Instytutu za dotychczasowe, aktywne realizowanie działań na rzecz naukowego oraz praktycznego wsparcia rolnictwa.

Przewodnie tematy tegorocznej Sesji dotyczyły czterech obszarów. O nowych przepisach Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin mówił podczas otwarcia Sesji Krzysztof Kielak, wice-dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Zagadnienia związane z wymaganiami fitosanitarnymi w związku z nowymi kierunkami eksportu polskich produktów przedstawił Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Polska poszukuje nowych rynków zbytu. Eksportujemy swoje wyroby do krajów, takich jak np. Egipt, Kenia, Sudan, Tanzania, Wietnam, Izrael i wiele innych. W związku z intensyfikacją międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym, ważne jest przewidywanie nowych zagrożeń ze strony nowych agrofagów. Referat na ten temat przedstawił dr hab. Tomasz Oszako. O problemach związanych ociepleniem klimatu jego wpływem na pojawianie się i rozwój agrofagów mówił prof. dr hab. Piotr Tryjanowski. Natomiast o znaczeniu postępu odmianowego w integrowanej ochronie roślin mówił prof. dr hab. Edward Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

W 56. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu uczestniczyło około 600 osób, wygłoszono 47 referatów i zaprezentowano 174 postery. Poruszana tematyka była bardzo szeroka i różnorodna. W tegorocznej Sesji przedstawione zostały problemy związane z integrowaną ochroną roślin jakie pojawiły się w 2015 roku w zakresie: fitopatologii, entomologii, nematologi, herbologii i hodowli roślin. Ponadto uczestnicy Sesji mogli poznać proponowane alternatywne metody ochrony roślin. Były również tematy z techniki ochrony roślin. Zgromadzenie ogólne ONZ ogłosiło rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych, w związku z tym nie zabrakło również i tej tematyki na Sesji. Między innymi przedstawiono nowe programy ochrony tych upraw w systemie integrowanym. W trakcie Sesji można też było uzyskać bardzo dużo informacji na temat nowości z zakresu biologii molekularnej jako narzędzi do diagnostyki agrofagów, dowiedzieć się o wpływie technologii uprawy na zdrowotność roślin i poznać strategie zapobiegania odporności agrofagów na środki ochrony roślin. Referaty i postery prezentowane na tegorocznej Sesji przedstawiały wiele cennych wyników badań z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym między innymi przyszłość nowych technik w analityce pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, wyniki monitoringu pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, warzywach i owocach, wyniki urzędowej kontroli tych pozostałości w świetle wymagań Federacji Rosyjskiej, problemy fałszerstw środków ochrony roślin w Polsce.

Ponieważ rolą Sesji naukowych jest również zwracanie uwagi na ewentualne problemy jakie mogą pojawić się w przyszłości w ochronie roślin, to także było przedmiotem obrad. W związku z planowanym przez UE wycofaniem ponad 70. substancji czynnych środków ochrony roślin, zwrócono uwagę na możliwe skutki tego wycofania, czyli problemy jakie mogą pojawić się ze zwalczaniem wielu ważnych gospodarczo agrofagów.

Wybiegając jeszcze dalej, Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin zaproponował rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. W ten sposób dąży się do podniesienia świadomości opinii publicznej, ale niejednokrotnie także administracji rządowych czy międzynarodowych, co do znaczenia działalności służb fitosanitarnych oraz konieczności kontroli zagrożeń dla zdrowia roślin. Informacje na ten temat w jednym z referatów zaprezentował przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W trakcie 56. Sesji Naukowej IOR – PIB odznaczono grupę zasłużonych pracowników i współpracowników Instytutu.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono Henryka Pospiesznego, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Marka Mrówczyńskiego i Marka Korbasa. Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono Pawła Karola Węgorka, Srebrnym Krzyżem Zasługi Pawła Krystiana Beresia i Beatę Annę Hasiów-Jaroszewską, a Brązowym Krzyżem Zasługi: Dorotę Remlein-Starostę, Ewę Jolantę Szpyrkę i Annę Tratwal. Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę” przyznanym przez Prezydenta RP odznaczono: Grażynę Marię Cichą, Marię Dominikowską, Magdalenę Ewę Grajewską, Tomasza Józefa Krasińskiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Bogusława Marię Malinowskiego, Jolantę Marię Matuszczak, Jadwigę Helenę Napierałę, Teresę Nowicką, Adama Ryszarda Paradowskiego, Gabrielę Marię Tuczykont i Grażynę Jadwigę Tuczyńską. Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę” odznaczono Ewę Helenę Jajor, a Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” odznaczono Pawła Piotra Kruka. Odznaką honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeni zostali: Monika Michel, Natalia Rymelska, Dariusz Górski, Marta Anna Budziszewska, Magdalena Roth, Karol Haremza, Wojciech Śliwiński, Piotr Ciesielski i Irena Nowacka. „Medalem Honorowym IOR – PIB” przyznanym przez Kapitułę Medalu Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego uhonorowano: Centralną Bibliotekę Rolniczą, Eugeniusza Chyłka, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Grzegorza Skrzypczaka i Mirosławę Pospieszną.

Kolejna, 57. Sesja Naukowa Instytutu odbędzie się w dniach 9–10 lutego 2017 r.


Czytaj o poprzedniej 55. Sesji Naukowej IOR – PIB

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony