Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


53. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • Uroczyste otwarcie 53. Sesji Naukowej IOR - PIB (kliknij...

    Uroczyste otwarcie 53. Sesji Naukowej IOR - PIB
    (kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii)

 

53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu odbyła się w dniach 7–8 lutego br. Tematem wiodącym konferencji były różne aspekty integrowanej ochrony roślin uprawnych, Wygłoszono 68 referatów oraz zaprezentowano 216 posterów.  

Honorowy patronat nad Sesją przyjął Pan Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który z powodu ważnych obowiązków nie mógł uczestniczyć w jej otwarciu.  Ministra Rolnictwa reprezentowała podsekretarz stanu – Pani Wiceminister Zofia Szalczyk. W uroczystym otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych i samorządowych, uczelni rolniczych oraz naukowych instytutów branżowych i Polskiej Akademii Nauk, pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele firm fitofarmaceutycznych, a także zaproszeni goście z kraju i zagranicy. W Sesji wzięło udział ponad 650 osób, w tym 458 autorów reprezentujących około 60 jednostek naukowych.

Pani Wiceminister Zofia Szalczyk w przemówieniu inaugurującym obrady Sesji przedstawiła aktualne działania resortu rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, zwracając szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia roli instytutów naukowo-badawczych w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Pani Wiceminister podkreśliła ważną rolę Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w opracowywaniu naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, których cennym efektem jest seria metodyk integrowanej ochrony roślin uprawnych, adresowanych do doradców i producentów.  Wyrazem uznania dla całego zespołu pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB były serdeczne słowa podziękowania za dotychczasową pracę naukową i upowszechnieniową wspomagającą proces wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin do praktyki rolniczej.

W referatach i posterach wiele uwagi poświęcono nowym przepisom UE dotyczącym zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, które zobowiązują kraje członkowskie do działań na rzecz bezpiecznego stosowania pestycydów. Nowa ustawa o środkach ochrony roślin ma doprowadzić do zminimalizowania ewentualnych następstw nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin oraz zapewnić racjonalne stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem specyfiki polskiego rolnictwa.

W przeddzień Sesji, 6 lutego, odbyła się wspólna Konferencja Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Komitetu Ochrony Roślin PAN na temat biologicznych metod w integrowanej ochronie roślin, której celem było uhonorowanie prof. dr. hab. Jerzego J. Lipy z okazji 60-lecia pracy naukowej i 80-lecia urodzin.

Cykliczną imprezą towarzyszącą Sesji było VI Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, którego celem jest integracja specjalistów zajmujących się nicieniami występującymi w środowisku rolniczym poprzez wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy.

Podczas uroczystej inauguracji 53. Sesji Naukowej IOR – PIB wyróżniający się pracownicy Instytutu zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Kapituła Medalu 60-lecia IOR – PIB wyróżniła również wybitnych specjalistów oraz instytucje zaangażowanei w rozwój i postęp ochrony roślin

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony