Promowane podstrony

Treść strony

  • Post_powania awansowe

mgr Daria NOWAK

„Ocena możliwości chemicznego zwalczania Oculimacula spp”

 

Promotor:                                                 dr hab. Tomasz KOSIADA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Promotor pomocniczy:                  dr Katarzyna PIECZUL, Instytut Ochrony Roślin  - PIB

 Recenzenci:                                               prof. dr hab. Stanisław MAZUR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
                                                                          dr hab. inż. Grzegorz LEMAŃCZYK, prof. Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

mgr inż. Radosław GRYCHOWSKI

„Łączne stosowanie metod mechanicznych i chemicznych w ochronie kukurydzy przed zachwaszczeniem”

Promotor:                                       dr hab. Roman KIERZEK, prof. Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Promotor Pomocniczy:                  dr Sylwia KACZMAREK

Recenzenci:                                     prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
                                                         dr hab. Hanna Gołębiowska, prof. IUNG

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony