Promowane podstrony

Treść strony

  • Post_powania awansowe

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Drzewieckiego

W dniu 9 lipca o godzinie 10.00 w Auli im. prof. Władysława Węgorka w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Drzewieckiego. Temat rozprawy brzmi: „Doskonalenie ochrony kukurydzy poprzez łączne stosowanie herbicydów z insektycydami”. Praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jaskulskiej

W dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w Auli im. prof. Władysława Węgorka w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jaskulskiej. Temat rozprawy brzmi: „Biologiczne uwarunkowania uszkodzeń roślin przez ślimaki Arion vulgaris Moquin Tandon, 1855 i Arion rufus (Linnaeus, 1758) oraz ich ograniczanie wybranymi moluskocydami”. Praca powstała w Zakładzie Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kozłowskiego z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony