Promowane podstrony

Treść strony

  • Post_powania awansowe

Poznań, dnia 22.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE MGR. GRZEGORZA GŁOWACKIEGO

DYREKCJA I RADA NAUKOWA
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZAWIADAMIAJĄ, ŻE

w dniu 5 lutego 2020 roku o godzinie 11.00

 

w Instytucie Ochrony Roślin – PIB (Aula im. prof. Władysława WĘGORKA) przy ulicy Władysława. Węgorka 20 w Poznaniu
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Grzegorza GŁOWACKIEGO

Temat rozprawy:

 

„Ciecze jonowe zawierające metsulfuron w ochronie pszenicy ozimej
i jęczmienia jarego przed zachwaszczeniem”

 

Promotor:            prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK, IOR – PIB Poznań

Recenzenci:         prof. dr hab. Krzysztof DOMARADZKI, – IUNG PIB w Puławach

                              dr hab. Ewa ADAMIAK, prof. UWM

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami są dostępne na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony