Promowane podstrony

Treść strony

  • Szkolenia z PW 2016-2020

Program Wieloletni
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2016-2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Obszar tematyczny
1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla
ludzi, zwierząt i środowiska

Zadanie 1.11. 
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin  

 

W roku 2016 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
zorganizował następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Termin szkolenia: 16 czerwca 2016 r.

Miejsce szkolenia: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku i SDOO w Świebodzinie

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

2. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, KUKURYDZY I ROŚLIN BOBOWATYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Termin szkolenia: 23 czerwca 2016 r.

Miejsce szkolenia: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego / Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie k. Pleszewa

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

3. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, KUKURYDZY I RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Termin szkolenia: 18 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

4. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, KUKURYDZY, RZEPAKU I ZIEMNIAKÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Termin szkolenia: 19 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach / oddział w Kościerzynie k. Sieradza

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony