Promowane podstrony

Treść strony

Program Wieloletni
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2016–2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Obszar tematyczny
1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla
ludzi, zwierząt i środowiska

Zadanie 1.11. 
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin  
 

W roku 2019 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
organizuje następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Termin szkolenia: 28 maja 2019 r.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Miejsce szkolenia: Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony