Promowane podstrony

Treść strony

  • sprawozdania z realizacji zada_
  • Odbiory PW 2020


 

Konferencja podsumowująca realizację Programu Wieloletniego

pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i  środowiska” w latach
2016-2020

 

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu na platformie Teams, odbyła się  konferencja podsumowująca realizację  Programu Wieloletniego 2016-2020 „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. W  konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  firm zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin oraz pracownicy IOR-PIB.

Spotkanie otwierał Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Marek Mrówczyński. Kierownicy zadań zaprezentowali wyniki uzyskane w trakcie pięciu lat realizacji programu składającego się z  dwóch obszarów tematycznych:

  • integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska,
  • ochrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed przedostawaniem i  rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony