Promowane podstrony

Treść strony

  • Szkolenia z PW 2016-2020

Instytut Ochrony Roślin – PIB w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2016–2020 organizuje w ośrodkach doradztwa rolniczego na terenie całej Polski bezpłatne szkolenia, których celem jest upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zasad integrowanej ochrony roślin, zgodnie z najważniejszymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego. Spotkania te adresowane są głównie dla doradców i producentów rolnych, a także inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Stosowanie w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin ma zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Jest to nowoczesne podejście do ochrony roślin, które promuje wykorzystanie metod bezpiecznych dla środowiska i ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Szkolenia rozpoczynają się wykładami, podczas których omawiane są różne zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin, m.in. przepisy prawne, agrofagi upraw rolniczych (rozpoznawanie, biologia, monitoring, progi ekonomicznej szkodliwości, możliwości zapobiegania i zwalczania z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin), uodpornianie się agrofagów na środki ochrony roślin oraz znaczenie zabiegów agrotechnicznych w integrowanej ochronie. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na nowe agrofagi, które już pojawiły się na terenie Polski oraz te, które są w sąsiednich krajach i mogą zagrażać polskim uprawom. Po części referatowej – w miarę możliwości (dostępności pól) – przeprowadzane są zajęcia praktyczne poświęcone rozpoznawaniu najważniejszych chorób, szkodników i chwastów w uprawach roślin rolniczych. Umożliwia to uczestnikom szkoleń bezpośrednią konfrontację wiedzy teoretycznej nabytej podczas wykładów z praktyczną oceną polową. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe zgodne z tematyką prowadzonych wykładów oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

    Spotkania naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony roślin z doradcami i producentami rolnymi dają najlepszą możliwość wymiany poglądów, konfrontacji doświadczeń, dyskusji, a tym samym rozwiązania wielu problemów.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony

baner toplayer
STUDIA PODYPLOMOWE 2022