Promowane podstrony

Treść strony

  • Postępowania awansowe

Mgr Marlena PŁONKA

„Oznaczanie zanieczyszczeń form użytkowych środków ochrony roślin techniką chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas”.

Promotor: dr hab. Mieczysław SAJEWICZ, Uniwersytet Śląski Katowice.
Promotor pomocniczy: dr Marek MISZCZYK, IOR – PIB Oddział Sośnicowice

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław WASIAK, UAM Poznań
Prof. dr hab. Adam VOELKEL, Politechnika Poznańska

 


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony