Promowane podstrony

Treść strony

  • Postępowania awansowe
   
mgr Daria Dworzańska  
Jednostka/zakład Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu,                             
Zakład Entomologii, Agrofagów zwierzęcych i Biotechnologii
Dyscyplina Agronomia
Wszczęcie przewodu 18.09.2018
Promotor  prof. dr hab. Paweł Węgorek
Promotor pomocniczy  dr Przemysław Strażyński
Tytuł rozprawy ,,Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say), zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte) oraz mszycy brzoskwiniowej (Myzas persicae Sulzer) na insektycydy"
   
   
mgr Arnika Przybylska  
Jednostka/zakład Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu,                       Międzyzakładowa Pracownia Biologii Molekularnej, 
Dyscyplina Agronomia
Wszczęcie przewodu 10.01.2018
Promotor  Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB
Promotor pomocniczy -
Tytuł rozprawy Reakcje obronne kukurydzy (Zea mays) zainfekowanej nicieniem Meloidogyne arenaria
   
mgr Barbara Wrzesińska
Jednostka/zakład Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu,                       Międzyzakładowa Pracownia Biologii Molekularnej, 
Dyscyplina Agronomia
Wszczęcie przewodu 10.01.2018
Promotor  Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB
Promotor pomocniczy -
Tytuł rozprawy Molekularne mechanizmy odpowiedzi Nicotiana benthamiana na infekcję wirusem karłowatości orzecha ziemnego (Peanutstunt virus, PSV)
   
mgr Joanna Krzymińska
Jednostka/zakład

Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Dyscyplina Agronomia
Wszczęcie przewodu 12.12.2017
Promotor Dr hab. Dorota Remlein-Starosta
Promotor pomocniczy -
Tytuł rozprawy Wykorzystanie grzybów drożdżopodobnych w ograniczaniu szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej w wybranych roślinach uprawnych
   
mgr Dominika Kaczmarek
Jednostka/zakład Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
Dyscyplina Agronomia
Wszczęcie przewodu 12.12.2017
Promotor Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. nadzw. IOR-PIB
Promotor pomocniczy -
Tytuł rozprawy Wykorzystanie biologicznych i innych niechemicznych metod ochrony ziemniaka przed Phytophtora infetstans

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony