Promowane podstrony

Treść strony

  • Bank patogenów

Podstawowym zadaniem Banku Patogenów jest gromadzenie i zabezpieczanie mikroorganizmów patogenicznych dla roślin (grzybów, bakterii). Kolekcja została założona w 1996 roku i ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Kolekcja

W kolekcji przechowywanych jest około 2000 izolatów grzybów i ponad 200 szczepów bakterii. Każdy patogen zabezpieczany jest co najmniej dwiema uzupełniającymi się metodami i ma sporządzoną dokładną dokumentację. Zdecydowana większość patogenów pochodzi z terenu Polski.

Przechowywane mikroorganizmy to:

  • grzyby rodzajów: Fusarium, Alternaria, Colletotrichum, Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Botrytis, Cladosporium, Phoma i inne,
  • bakterie rodzajów: Erwinia, Pseudomonas, Clavibacter, Pectobacterium, Xanthomonas, Agrobacterium, Dickeya, Pantoea i inne.

 

Wykaz patogenów przechowywanych w Kolekcji Banku dostępny jest na stronie internetowej
pod adresem:

http://bankpat.expertus.com.pl/search/

Oferta usługowa

  • udostępnianie patogenów
  • wymiana patogenów na warunkach ustalanych indywidualnie
  • odpłatne deponowanie kultur patogenicznych mikroorganizmów na czas określony
  • identyfikacja sprawców chorób
  • organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania metod konserwacji grzybów i bakterii
  • opracowywanie i rozprowadzanie opisów patogenów w postaci wydawanych kompendiów
  • opracowywanie i aktualizowanie komputerowej bazy kolekcji

W Banku Patogenów zdeponowane są także mikroorganizmy kwarantannowe, które ze względów prawnych i bezpieczeństwa przechowywane są w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Wysyłka organizmów kwarantannowych jest możliwa tylko po otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

KONTAKT

Bank Patogenów

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

tel.: +48 61 864 90 99, fax: +48 61 867 63 01
e-mail: bankpatogenow@iorpib.poznan.pl

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony