Promowane podstrony

Treść strony

  • Wirusologia i bakteriologia

Osiągnięcia pracowników Zakładu Wirusologii i Bakteriologii

       Stypendia

  • Stypendium Naukowego Miasta Poznania za swoją dotychczasową działalność naukową i popularyzatorską – dr Julia Minicka (czerwiec 2017 r.).
  • Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego I stopnia w kategorii student inż. Daria Budzyńska (listopad 2016 r.).
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanego młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej – dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR – PIB.

       

       Laureaci konkursów

  • Laureat konkursu fotografii mikroskopowej Polskiego Towarzystwa Mikroskopii – dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak (listopad 2018 r.).
  • Laureat konkursu (II miejsce) na najlepszy plakat naukowy na 58. Sesji Naukowej IOR – PIB – dr Katarzyna Trzmiel  (luty 2018 r.).

       

        Przyznane nagrody i inne

  • Laureat Nagrody AgroBioTop Firmy Bayer, nagroda dla aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa – dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR – PIB (grudzień 2017 r.). 
  • Powołanie do Rady Narodowego Kongresu Nauki  przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Beaty Hasiów-Jaroszewskiej, prof. nadzw. IOR – PIB (wrzesień 2016).
  • Nominacja do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną pracę naukową opublikowaną w roku 2013 przez młodego badacza – dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR – PIB.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony