Promowane podstrony

Treść strony

 • Wirusologia i bakteriologia

Zakład Wirusologii i Bakteriologii dysponuje bardzo dobrze rozbudowanym zapleczem badawczo-rozwojowym. W budynku znajduje się nowoczesny kompleks szklarniowy umożliwiający prowadzenie pracy w warunkach monitorowanych oraz wysokiej klasy laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Aparatura badawcza

 • urządzenia służące do przeprowadzania łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym – real-time PCR LightCycler 96 i 480 (Roche),
 • termocyklery (Biometra),
 • system do kapilarnej elektroforezy RNA i DNA – Qsep-100 DNA analyser (Bioptic),
 • nisko- i wysokoobrotowe ultrawirówki (Beckman Coulter), wirówki z chłodzeniem (Sigma)
 • komory laminarne (Esco, Alpina, Biosan),
 • liofilizator Alpha 1-4 LSC basic (Christ),
 • system do identyfikacji drobnoustrojów GenIII (Biolog),
 • bioreaktor Sartorius Stedim (Biostat Aplus),
 • czytnik ELISA (BioTek).

Oferta usługowa

 • Monitoring upraw pod kątem występowania patogenów.
 • Identyfikacja i diagnostyka wirusów, bakterii (fitopatogenicznych, endofitycznych, glebowych), fitoplazm porażających rośliny uprawne i endosymbiontów owadów.
 • Zalecenia odnośnie postępowania w przypadku porażania roślin wirusami, bakteriami i fitoplazmami.
 • Szkolenia z zakresu bakteriologii.
 • Organizacja warsztatów dla studentów z zakresu technik biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej do identyfikacji wirusów roślinnych.

Zakład Wirusologii i Bakteriologii posiada zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym prowadzone jest zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony