Promowane podstrony

Treść strony

  • Wirusologia i bakteriologia

Patenty na wynalazek udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

• Patent nr PL  230892
Tytuł: "Nowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionem octanowym, sposób otrzymywania i zastosowanie jako bakteriocydy"
Autorzy: J. Pernak, R. Giszter, K. Krawczyk, D. K. Kaczmarek
Data przyznania: 31.12.2018 r.

 

Wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

• Nr zgłoszenia: P.417193
Tytuł wynalazku: "Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,x-bis(decylodimetyloaminiowym) i anionem mrówczanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy"
Twórcy wynalazku: J. Pernak, R. Giszter, K. Krawczyk, D. Kaczmarek
Data złożenia wniosku patentowego: 13.05.2016 r.

• Nr zgłoszenia: P.410301
Tytuł wynalazku: "Mikromacierz oraz sposób detekcji, identyfikacji i różnicowania bakterii i wirusów patogenicznych dla roślin z wykorzystaniem mikromacierzy".
Twórcy wynalazku: K. Krawczyk
Data złożenia wniosku patentowego: 28.11.2014 r.

• Nr zgłoszenia: P.405491
Tytuł wynalazku: "Pochodne kwasu 7-karboksy-benzo[1,2,3,]tiadiazolowego".
Twórcy wynalazku: M. Śmiglak, H. Pospieszny, R. Kukawka, P. Lewandowski, H. Maciejewski
Data złożenia wniosku patentowego: 30.09.2013 r.

• Nr zgłoszenia: P.405492
Tytuł wynalazku: "Środek do ochrony roślin".
Twórcy wynalazku: M. Śmiglak, H. Pospieszny, R. Kukawka, P. Lewandowski, H. Maciejewski
Data złożenia wniosku patentowego: 2013 r.

• Nr zgłoszenia: P.405507
Tytuł wynalazku: "Pochodne S-metyloestru kwasu 7-karboksybenzo[1,2,3]tidiazolowego".
Twórcy wynalazku: M. Śmiglak, H. Pospieszny, R. Kukawka, P. Lewandowski, H. Maciejewski
Data złożenia wniosku patentowego: 2013 r.

• Nr zgłoszenia: P.405509
Tytuł wynalazku: "Środek do ochrony roślin".
Twórcy wynalazku: M. Śmiglak, H. Pospieszny, R. Kukawka, P. Lewandowski, H. Maciejewski
Data złożenia wniosku patentowego: 1.10.2013 r.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony