Promowane podstrony

Treść strony

  • Wirusologia i bakteriologia

Projekty krajowe

Projekty badawcze finansowane przez NCN

„Analiza zmienności genetycznej wirusa mozaiki stokłosy (Brome mosaic virus, BMV) jako czynnika warunkującego zagrożenie fitopatologiczne dla zbóż i traw”. MINIATURA 2018/02/X/NZ9/02474 (2018–2019). Kierownik: dr Katarzyna Trzmiel (IOR  PIB).

,,Subwirusowe cząsteczki RNA nepowirusów – mechanizmy ich powstawania i rola w patogenezie”. OPUS 2017/25/B/NZ9/01715 (20182021). Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR  PIB).

„Infekcyjne kopie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) sprzężone z białkiem zielonej fluorescencji (GFP) narzędziem do analiz oddziaływań między wirusem a gospodarzem”. PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/02160 (20172020). Kierownik: dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak (IOR  PIB).

,,Dynamika ewolucyjna wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) i jego adaptacja do różnych gospodarzy”. OPUS 2015/17/B/NZ8/02407 (20162019). Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR  PIB).

,,Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roślinach rolniczych”. ETIUDA 2016/20/T/NZ9/00571 (20162017). Kierownik: mgr Agnieszka Zwolińska (IOR  PIB).

„Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania”. OPUS 2015/17/B/NZ9/01676 (20162019). Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR  PIB).

„Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)”. ETIUDA 2015/16/T/NZ9/00406 (2015-2016). Kierownik: dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak (IOR  PIB).

„Analiza molekularna nowych, nekrotycznych izolatów wirusa mozaiki ogórka i presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”. OPUS 2014/13/B/NZ9/02108 (20152018). Kierownik: dr hab. Natasza Borodynko-Filas (IOR PIB).

 

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW

,,RNA kontra RNA – różne strategie w ochronie roślin przed wirusami”. Iuventus Plus IP2014 014973 (2015-2017). Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR PIB).

 

Projekty międzynarodowe

“Predictive modeling of the impact of vir genes on dispersal within pathogen-vector-host interactions”. Human Frontier Science Program, RGP0024/2015 (20152019). Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR PIB).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony