Promowane podstrony

Treść strony

  • Klinika chorób roylin i bank geówne

Misja

Klinika Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu została powołana w marcu 2011 roku, jako jeden ze wskaźników projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01) „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”. Projekt był finansowany w ramach: Działania 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. W maju Klinika uzyskała akredytację (certyfikat AB 1435) na zgodność z normą PN-EN ISO 17025.

 

Klinika Chorób Roślin działa komercyjnie na potrzeby producentów rolnych i ogrodniczych, firm hodowlanych oraz służb fitosanitarnych. Klinika jest jedyną jednostką w Polsce świadcząca usługi z zakresu wykrywania i identyfikacji różnych patogenów warzyw i roślin rolniczych:

  • wirusów i wiroidów: w tym akredytowane badania na obecność wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus) i wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) techniką RT-PCR,
  • bakterii: w tym akredytowane badanie na obecność bakterii fitopatogenicznych metodą hodowlaną z potwierdzeniem biochemicznym (system BIOLOG, GEN III),
  • grzybów i fitoplazm: z zastosowaniem metod molekularnych.

Ponadto w Klinice prowadzone są badania:

  • skuteczności działania środków do ograniczania występowania patogenów roślin w pomieszczeniach zamkniętych oraz środków do odkażania powierzchni i narzędzi,
  • zróżnicowania populacji patogenów w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki oraz na potrzeby hodowli odpornościowej,
  • nad patogenami chorób roślin uprawnych, kolekcjonowanymi w prowadzonym przez nas Banku Patogenów IOR – PIB.

 

Duże zróżnicowanie genetyczne populacji niektórych gatunków patogenów uniemożliwia ich wykrywanie dotąd stosowanymi metodami, stąd też konieczne jest opracowywanie nowych, czułych technik, pozwalających na wykrywanie szerokiego spektrum izolatów. W Klinice opracowujemy nowoczesne techniki diagnostyczne oparte na metodach biologii molekularnej i biotechnologii, umożliwiające wykrywanie różnych gatunków patogenów, często występujących w porażonych roślinach w niskiej koncentracji. Naszym celem jest również wdrożenie do praktyki technik diagnostycznych, które mogą być stosowane bezpośrednio w warunkach polowych i szklarniowych. Prowadzimy również prace nas zastosowaniem krótkich cząsteczek RNA jako innowacyjnych produktów ochrony roślin przed wirusami.

 

Naszą pasją jest prowadzenie prac badawczych nad udoskonalaniem, opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki nowoczesnych technik diagnostycznych. Umożliwia to szybkie i skuteczne wykrywanie patogenów i tym samym zapobieganie ich rozprzestrzenianiu w uprawie. Wspieramy i kształcimy młodą kadrą naukową w tym zakresie poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń dla studentów uczelni wyższych i doktorantów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i działalnością na stronie internetowej

Kliniki Chorób Roślin (www.kchr.pl), gdzie oprócz aktualnych wydarzeń z dziedziny fitopatologii udostępniamy cykl artykułów o sprawcach chorób roślin uprawnych, przygotowany w wersjach „dla praktyki” i „dla nauki”.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

PRZEJDŹ DO STRONY KLINIKI CHORÓB ROŚLIN

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony