Promowane podstrony

Treść strony

  • Sesje naukowe 2

 


58. SESJA NAUKOWA

Instytutu Ochrony Roślin
Państwowego Instytutu Badawczego


  • -

W dniach 6‒8 lutego 2018 r., w hotelu REMES & SPA w Opalenicy, odbyła się 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ Państwowego Instytutu Badawczego. Patronat honorowy konferencji objęli: Krzysztof Jurgiel ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna 58. Sesja Naukowa obfitowała w jubileusze. Wydarzeniu towarzyszyły przede wszystkim obchody 100-lecia ochrony roślin w Polsce. Aby upamiętnić ten jubileusz, Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB podjął decyzję o wybiciu i przyznaniu medalu „100 Lat Ochrony Roślin” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju ochrony roślin w Polsce. Obchody 100-lecia ochrony roślin w naszym kraju zbiegły się z dwoma kolejnymi jubileuszami: z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z setną rocznicą urodzin prof. dr. hab. Władysława Węgorka – twórcy i wieloletniego Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin.

W trakcie otwarcia 58. Sesji Naukowej IOR – PIB za zasługi w działalności na rzecz rozwoju badań naukowych oraz wdrożeniowych w dziedzinie ochrony roślin Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została prof. dr hab. Bożena Łozowicka natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono dr hab. Ewę Szpyrkę. Medale za wieloletnią służbę, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymali: Złoty Medal: dr hab. Maria Buchowska-Ruszkowska, prof. nadzw. IOR ‒ PIB, dr hab. Małgorzata Jeżewska, prof. nadzw. IOR ‒ PIB, Wojciech Skrzypiński, inż. Henryk Wachowiak, Medal Srebrny otrzymała Magdalena Florek, a Medal Brązowy mgr inż. Kinga Andrzejak.

W 58. Sesji Naukowej wzięło udział około 300 osób reprezentujących 58 instytucji z Polski i z zagranicy. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzcy inspektorzy z całego kraju, dyrektorzy i przedstawiciele wielu instytutów resortowych, uczelni, firm fitofarmaceutycznych polskich i zagranicznych, członkowie stowarzyszeń pracujących na rzecz ochrony roślin, przedstawiciele doradztwa rolniczego, producenci rolni i sadowniczy oraz pracownicy radia, prasy i telewizji.

Istotnym novum tegorocznej Sesji były dwa spotkania tematyczne: Forum Młodych Naukowców i Forum „Nauka – Praktyce”, które zainaugurowały konferencję. W trakcie Forum Młodych Naukowców swoje osiągnięcia prezentowali doktoranci i młodzi doktorzy. Komisja oceniająca prelegentów tego panelu nagrodziła wyróżniających się naukowców. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Mateusz Labudda ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wyróżnienia: mgr Izabela Hrynko z Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku, oraz mgr Damian Gorzki – pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Forum „Nauka ‒ Praktyce” poświęcono aktualnym zagrożeniom i wyzwaniom w ochronie upraw rolniczych przed organizmami szkodliwymi, a także systemom sygnalizacji agrofagów i wspomagania decyzji. Obrady zakończyły się długą i bardzo interesującą dyskusją.

W drugim i trzecim dniu konferencji odbywały się sesje referatowe oraz sesja posterowa. Referaty wygłoszono w ramach kilku wydzielonych obszarów tematycznych, jak: fitopatologia, herbologia, entomologia, biotechnologia, technika ochrony roślin oraz integrowana ochrona roślin. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Podczas konferencji odbył się także panel EFSA – Pest Risk Assessment, poprowadzony m.in. przez członków EFSA i EPPO z Włoch i Francji

W trakcie Sesji wygłoszono niemal 50 referatów oraz zaprezentowano około 100 plakatów naukowych. Postery zostały ocenione przez trzyosobową komisję, która wyłoniła najlepsze prace. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Mateusz Labudda, drugie miejsce zajęła dr Katarzyna Trzmiel, a trzecie mgr Patrycja Mojsak – obie z Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB.

Dzięki różnorodnej tematyce prezentowanych wystąpień, każdy uczestnik miał możliwość wyboru paneli, które były najbliższe jego zainteresowaniom.

 

58. Sesja Naukowa zgromadziła specjalistów z ochrony roślin z całej Polski i z zagranicy. Umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń, a także zawarcie nowych znajomości, które – miejmy nadzieję – zaowocują w przyszłości nawiązaniem naukowej współpracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, a w szczególności prowadzącym panele i autorom wystąpień, za merytoryczny wkład w organizację tego wydarzenia. Serdeczne podziękowania składamy również osobom oraz instytucjom, które objęły konferencję patronatem, a także wszystkim sponsorom.

Zapraszamy na kolejną 59. Sesję Naukową IOR – PIB, która odbędzie się w lutym 2019 roku.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony