Promowane podstrony

Treść strony

 • Entomologia

ROK 2018

Publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Zamojska J., Danielewicz J., Jajor E., Wilk R., Horoszkiewicz-Janka J., Dworzańska D., Węgorek P., Korbas M., Bubniewicz P., Ciecierski W., Narkiewicz-Jodko J. 2018. The influence of foliar application of silicon on insect damage and disease occurence in field trials. Fresenius Environmental Bullettin 27(5A): 3300–3305. (MNiSzW 15 pkt; IF 0,36)
 2. Zamojska J., Drożdżyński D., Węgorek P., Dworzańska D. 2018. An analysis of slow active ingredient permeation through insects’ cuticle as the mechanism of cabbage seed weevils’(Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) insensitivity to indoxacarb. Fresenius Environmental Bullettin (w druku). (MNiSzW 15 pkt; IF 0,36)
 3. Flis Ł., Dobosz R., Winiszewska G., Rybarczyk-Mydłowska K., Malewski T., Wasilewska-Nascimento B., Silva G.D. 2018. First Report of the Root-knot Nematode Meloidogyne incognita on Tomato in Cape Verde. Plant Disease 102(1):253. (MNiSzW 35 pkt; IF 3,173)
 4. Flis Ł., Dobosz R., Rybarczyk-Mydłowska K., Wasilewska-Nascimento B., Kubicz M., Winiszewska G. 2018. First report of the lesion nematodes: Pratylenchus brachyurus and Pratylenchus delattrei on tomato (Solanum lycopersicum L.) plants in Cape Verde. Helminthologia 55 (1): 88–94. (MNiSzW 15 pkt; IF 0,609)
 5. Rosin Z. M., Kwieciński Z., Lesicki A., Skórka P., Kobak J., Szymańska A., Osiejuk T.S., Kałuski T., Jaskulska M., Trojanowski P. 2018. Shell colour, temperature, (micro) habitat structure and predator pressure affect the behaviour of Cepaea nemoralis. The Science of Nature 105:35.

DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-018-1560-2 (MNiSzW 35 pkt; IF 1.789)

 1. Kornobis F.W., Subbotin, S.A, Kumari, S. 2018 Molecular characterisation of plant parasitic nematode Longidorus poessneckensis Altherr, 1974 (Nematoda: Longidoridae). European Journal of Plant Pathology, 151(1): 791-802. (MNiSzW 30; IF 1,47)
 2. Przybylska, A. Kornobis, F., Obrępalska-Stęplowska, A. 2018 Analysis of defense gene expression changes in susceptible and tolerant cultivars of maize (Zea mays) upon Meloidogyne arenaria infection. Physiological and Molecular Plant Pathology, 103, 78-83. MNiSzW 30; IF 1,4

 

Publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Zamojska J., Dworzańska D., Węgorek P. 2018. Susceptibility level of cabbage seed weevil (Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) to selected active ingredients of insecticides in Poland. Journal of Plant Protection Research 58 (1): 73-82.(15 pkt)
 2. Jaskulska M., Kozłowski J., Kozłowska M. 2018. Uszkodzenia nasion różnych odmian łubinów przez ślimaki Arion vulgaris Moquin Tandom, 1885, Arion rufus (Linnaeus, 1758) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774). Prog. Plant Protection 58 (1): 28–34. DOI: 10.14199/ppp-2018-003.
 3. Kozłowski J. Jaskulska M., Kozłowska M. 2018. Uszkodzenia roślin bobowatych (Fabaceae) i rzepaku (Brassicaceae) przez ślimaki Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller). Folia Malacologica, 26 (4): 205–209.

 

Publikacje popularnonaukowe

 1. Węgorek P., Zamojska J. Dworzańska D. 2018. Ochrona przed zwierzyną. Kukurydza. Tygodnik Poradnik Rolniczy s. 54.
 2. Węgorek P., Zamojska J. Dworzańska D. 2018. Ochrona przed ptactwem. Kukurydza.  s. 53.
 3. Paweł Węgorek, Daria Dworzańska, Joanna Zamojska. 2018. Szkody łowieckie – bez większych zmian. Bez pługa 6: 28-30.
 4. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Znaczenie i zwalczanie mszyc w uprawie buraka cukrowego. Burak Cukrowy, Wiosna 2018: 41–43.
 5. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Podstępne chowacze. Farmer 3: 132–135.
 6. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Prognozowane zagrożenie upraw ze strony szkodników w sezonie 2018. Agroserwis 4: 38–39.
 7. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Miniatlas szkodników rzepaku. Farmer 4: 42–52.
 8. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Słodyszek – najgroźniejszy szkodnik rzepaku. Farmer 4: 54–56.
 9. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Szkodniki łuszczynowe. Farmer 4: 58–59.
 10. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Uwaga na chowacze łodygowe. Agroserwis 5: 26–29.
 11. Strażyński P. 2018. Mszyce mogą zagrażać zbożom także „od spodu”. Wiadomości Rolnicze Polska 4: 1, 25.
 12. Strażyński P. 2018. Szkodniki bobowatych grubonasiennych. Wiadomości Rolnicze Polska 5: 10–11.
 13. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Jak bronić uprawy przed słodyszkiem? Przedsiębiorca Rolny 4:68–70.
 14. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Łuszczyny potrzebują ochrony. Przedsiębiorca Rolny 5: 66–68.
 15. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Aktualne zagrożenia i problemy ze strony szkodników zbóż ozimych. Agroserwis 7: 2–4.
 16. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Szkodniki w rzepaku ozimym. Agroserwis 7: 22–25.
 17. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Lenie się nie lenią. Agroserwis 7: 28–29.
 18. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Zwalczanie mszyc i skrzypionek. Farmer 5: 86–87.
 19. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Problematyczne pluskwiaki. Farmer 5: 88–89.
 20. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Zwalczanie stonki ziemniaczanej. Farmer 5: 124–125.
 21. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Jesienna ochrona rzepaku przed szkodnikami. Farmer 8: 96–100.
 22. Strażyński P. 2018. Żerują w zbożach jesienią. Agrotechnika 9: 28–30.
 23. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Nowe zagrożenia upraw ozimych. Przedsiębiorca Rolny 8:53–56.
 24. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Przenoszą groźne choroby. Przedsiębiorca Rolny 9: 68–69.
 25. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Szkodniki rzepaku – szkodliwość i zwalczanie. AgroProfil 8: 34–37.
 26. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Aktualne problemy z ochroną rzepaku ozimego przed szkodnikami. Nasz rzepak 3: 52–55.
 27. Strażyński P. 2018. Szkodniki jesienne rzepaku ozimego. Wiadomości Rolnicze Polska 9: 9–10.
 28. Strażyński P. 2018. Szkodniki jesienne zbóż ozimych. Wiadomości Rolnicze Polska 9: 13–14.
 29. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Mszyce szykują się na oziminy! Top Agrar 10: 68–70.
 30. ​Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Aktualne zagrożenia zbóż ozimych ze strony szkodników. Agroserwis 19/20: 18–19.
 31. Strażyński P., Mrówczyński M. 2018. Rzepak ozimy. Groźne szkodniki. Agroserwis 19/20: 20–22.
 32. Nawracała J., Barłóg P., Szychowiak P., Świtek S., Śmigielski D., Sakowicz T., Zawieja A., Wieremczuk A., Wachowski A., Nowacki M., Strażyński P., Strzelińska J., Grzeszczyk K. 2018. Strączkowe. Publikacja specjalna AgroProfil, 58 ss. 
 33. Kozłowski J., Jaskulska M. 2018. Ślimaki zagrożeniem dla rzepaku. Agrotechnika 8: 40–43.
 34. Jaskulska M. 2018. Ślimaki w uprawach. Bez pługa 6/2018: 25-

 

Monografie naukowe

 1. Korbas M., Paradowski A., Węgorek P., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Strażyński P., Szczepaniak W., Sobiech Ł., Kardasz P., Bereś P., Danielewicz J., Broniarz J., Czyczewski M., Dworzańska D. 2018. Vademecum ochrony i nawożenia rzepaku. (M. Korbas red.). Wydawnictwo Agronom, Poznań, 226 ss. ISBN: 978-83-947740-1-1.
 2. Korbas M., Paradowski A., Węgorek P., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Strażyński P., Szczepaniak W., Sobiech Ł., Kardasz P., Bereś P., Danielewicz J., Najewski A., Czyczewski M., Dworzańska D., Skrzypek A. 2018. Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy. (M. Korbas red.). Wydawnictwo Agronom, Poznań, 276 ss. ISBN: 978-83-947740-2-8.
 3. Tratwal A., Strażyński P., Korbas M., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz –Janka J., Jakubowksa M., Roik K., Wielkopolan B., Baran M., Bereś P.K., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2018. Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych drobnonasiennych. (red. A. Tratwal, P. Strażyński) Instyt. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 220 ss. ISBN 978-83-64655-41-8.
 4. Tratwal A., Strażyński P., Korbas M., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz –Janka J., Jakubowksa M., Roik K., Wielkopolan B., Baran M., Bereś P.K., Kubasik W., Klejdysz T., Jaskulska M., Dobosz R., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2018. Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku (red. A. Tratwal, E. Jajor). Instyt. Ochr. Roślin – PIB, 220 ss. ISBN 978-83-64655-40-1.
 5. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Grabiński J., Mrówczyński M., Nieróbca P., Podolska G., Strażyński P., Zych J, Krawczyk R., Kierzek R., Matysiak K., Dubas M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2018. Metodyka integrowanej ochrony prosa dla doradców. (Kubasik W., Strażyński P., Mrówczyński M. red.). IOR–PIB Poznań. ISBN 978-83-64655-47-0 (w druku).
 6. Mrówczyński M., Gorzała G., Nijak K., Strażyński P., Remlein-Starosta D., Matyka M., Kuś J., Miziniak W., Krzymińska J., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A.,   Horoszkiewicz-Janka J., Kierzek R., Ratajkiewicz H., 2018. Metodyka integrowanej ochrony wierzby krzewiastej dla doradców. (Nijak K., Strażyński P., Mrówczyński M. red.) IOR­–PIB Poznań. 132 ss. ISBN 978-83-64655-46-3
 7. Nijak K., Strażyński P., Mrówczyński M., Podleśny J., Kaczmarek S., Gorzała G., Jajor E., Korbas M., Stępniewska-Jarosz S., Horoszkiewicz-Janka J., Obst A., Kierzek R., Ratajkiewicz H., Matysiak K., Krówczyńska A., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2018. Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla doradców. IOR­–PIB Poznań. 110 ss. ISBN 978-83-64655-45-6
 8. Tratwal A., Michalski T., Strażyński P., Jakubowska M., Baran M., Roik K., Wielkopolan B., Sosnowska D., Mrówczyński M., Gorzała G., Korbas M., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J., Paradowski A., Kierzek R., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Krawczyk R., Kaczmarek S., Matysiak K., Obst A. 2018. Metodyka integrowanej ochrony mieszanek zbożowych dla doradców. (Tratwal A., Strażyński P., Mrówczyński M. red.) 199 ss. IOR­–PIB Poznań. ISBN 978-83-64655-42-5
 9. Strażyński P., Mrówczyński M., Gaweł E., Krawczyk R., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Kubasik W., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Ratajkiewicz H., Nijak K., Matysiak K., Kamasa J., Krawczyk K., Gorzała G. 2018. Metodyka integrowanej ochrony seradeli siewnej dla doradców. (Strażyński P., Mrówczyński M. red.). IOR­–PIB Poznań. 133 ss. ISBN 978-83-64655-46-3
 10. Wójtowicz A., Wielgusz K., Baraniecki P., Strażyński P., Kierzek R., Gorzała G., Obst A., Nijak K., Węgorek P., Zamojska J., Matysiak K., Pasternak M.  2018. Metodyka integrowanej ochrony konopi dla doradców. Polski, IOR-PIB, Wójtowicz A., Mrówczyński M. s.120   ISBN 978-83-64655-49-4 (w druku)
 11. Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Strażyński P., Mrówczyński M., Danielewicz J., Jaśkiewicz B., Podolska G., Klejdysz T., Jajor E., Kierzek R., Matysiak K., Miklaszewska K., Ratajkiewicz H., Paradowski A., Zamojska J., Pruszyński G., Olejarski P., Przybył J., Węgorek P., Gorzała G., Nijak K., Najewski A., Popek A., Obst A., Piszczek J.  2018. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego dla doradców. IOR­–PIB Poznań. ISBN 978-83-64655-35-7
 12. Piszczek J., GórskiD., Ulatowska A., Ledóchowski P., Maliszewska E., Nowakowski M., Siódmiak J., MrówczyńskiM., StrażyńskiP., Matysiak K., Gorzała G. Obst A. 2018. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców (J. Piszczek, P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB Poznań, 140 ss.
 13. Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i organizmy pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. IUNG–PIB Puławy, IOR–PIB Poznań, 502 ss. 
 14. Mrówczyński M., Korbas M., Szczepaniak W., Sobiech Ł., Jajor E., Strażyński P., Horoszkiewicz-Janka J., Szychowiak P., Danielewicz J., Grzanka M., Antkowiak D. 2018.  Rzepak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych. Agro Wydawnictwo Sp. Z o.o., 144 ss. 
 15. Tratwal A., Jakubowska M., Roik K., Baran M., Wielkopolan B., Strażyński P. 2018. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2017 i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2018 (A. Tratwal, red.). IOR – PIB Poznań, 123 ss.
 16. Matysiak K., Strażyński P. 2018. Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH. IOR – PIB, Poznań, 184 ss.

 

ROK 2017

Publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa

 1. Zamojska J. 2017. Differences in susceptibility of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) and the pollen beetle (Meligethes aeneus F.) (Coleoptera: Nitidulidae) to indoxacarb and deltamethrin and resistance mechanisms of the cabbage seed weevil to indoxacarb. Phytoparasitica 45: 407–418. DOI: 10.1007/s12600-017-0588-8
 2. Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. The role of alkaloids in the feeding behaviour of slugs (Gastropoda: Stylommatophora) as pests of narrow-leafed lupin plants. Acta Agriculture Scandinavica, Section B. Soil and Plant Science 67 (3): 263–269. 1–7. DOI: 10.1080/09064710.2016.1259423 (20 pkt, IF 0,94)
 3. Skwiercz A.T., Kornobis F.W., Winiszewska, Przybylska A., Obrępalska-Stęplowska A., Gawlak M., Subbotin S.A 2017 Ditylenchus laurae sp. n. (Tylenchida: Anguinidae) from Poland–a new species of the D. dipsaci complex associated with a water plant, Potamogeton perfoliatus L. Nematology, 19(2), 197-209. (MNiSzW 25; IF 0,962)
 4. Kornobis F.W., Renčo M., Filipiak A. 2017 First record and description of juvenile stages of Longidorus artemisiae Rubtsova, Chizhov & Subbotin, 1999 (Nematoda: Longidoridae) in Poland and new data on L. juglandicola Lišková, Robbins & Brown, 1997 based on topotype specimens from Slovakia. Systematic Parasitology, 94(3), 391-402. (MNiSzW 20; IF 1,316)
 5. Kornobis F.W., Sobczyńska U. (2017) Research Note. New data on plant parasitic nematode Longidorus distinctus Lamberti, Choleva & Agostinelli, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Poland. Helminthologia, 54(2), 179-182. (MNiSzW 20; IF 0,678)

 

 

Publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Ruszkowska M., Strażyński P., Krówczyńska A. 2017. Zmiany rozwojowe mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej (Myzus persicae Sulz.) w warunkach wyższych temperatur – znaczenie nowego zjawiska w integrowanej ochronie ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 57(1): 16–20.  
 2. Dobosz R., Krawczyk R. 2017. Porównanie zdolności rozwoju guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 na wybranych gatunkach i odmianach roślin bobowatych Fabaceae Lindl. Progress in Plant Protection 57: 159‒163.
 3. Jaskulska M, Kozłowski J., Kozłowska M. 2017. Susceptibility of field bean cultivars to slug damage. Folia Malacologica 25 (4): 273–280. DOI: https://doi.org/10.12657/folmal.025.024
 4. Jaskulska M., Kozłowski J., Kozłowska M. 2017. Ocena podatności odmian soi [Gllycine max (L.) Merr.] na uszkodzenia przez Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller). Prog. Plant Protection 57: 66-69. DOI: 10.14199/ppp-2017-010
 5. Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. Porównanie uszkodzeń odmian grochu (Pisum sativum L.) przez Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) (Gastropoda: Arionidae). Prog. Plant Protection 57 (1): 36–40 DOI: 10.14199/ppp-2017-005
 6. Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. Ocena uszkodzeń wybranych roślin rolniczych powodowanych przez ślimaki nagie (Gastropoda: Arionidae, Agriolimacidae). Progress in Plant Protection 57 (2): 141–145. DOI: 10.14199/ppp-2017-022
 7. Kozłowki J. 2017. Aktualny stan i perspektywy ochrony roślin przed ślimakami. Kosmos 66 (2): 231–239

 

Publikacje popularnonaukowe

 1. Węgorek P., Dworzańska D., Zamojska J. 2017. Odporność stonki ziemniaczanej na insektycydy. Farmer 6: 76–78.
 2. Węgorek P., Korbas M., Piszczek J., Kierzek R., Matysiak K., Zamojska J., Pieczul K., Strażyński P., Dworzaństka D., Danielewicz J. 2017. Agrofagi odporne na środki ochrony roślin – najnowsze wyniki badań. Przedsiębiorca Rolny 12(38): 64–66.
 3. Strażyński P. 2017. W ciepłym klimacie owady dobrze się rozwijają. Przedsiębiorca Rolny 1(27): 74–76.   
 4. Mrówczyński M., Strażyński P. 2017. Integrowana ochrona roślin jako sposób ochrony roślin przed szkodliwymi organizmami. Biuletyn Poznańskiej Hodowli Roślin „Porozmawiajmy o nasionach…”, Tulce, wiosna 2017 r.: 9–10. 
 5. Strażyński P., Mrówczyński M. 2017. Wirus żółtaczki rzepy – przyczyny i metody zapobiegania infekcji. Nasz Rzepak 1(45): 36–38. 
 6. Strażyński P.  2017. Preferencje pokarmowe mszycy grochowej. Farmer 4: 146–147. 
 7. Strażyński P. 2017. Szkodniki rzepaku. Biologia i zwalczanie. Nasza Rola 2: 18–19.   
 8. Strażyński P. 2017. Przenoszą wirusy. Przedsiębiorca Rolny 4(30): 80–82.    
 9. Strażyński P. 2017. Chemia to ostateczność. Przedsiębiorca Rolny 5(31): 48–50. 
 10. Strażyński P., Mrówczyński M. 2017. Zwalczanie skrzypionek w zbożach. Farmer 5: 68–69. 
 11. Strażyński P., Mrówczyński M. 2017. Mszyce – kosztowne szkodniki zbóż. Farmer 5: 70–73.  
 12. Strażyński P. 2017. Zwalczanie szkodników w zbożach. Wieś Jutra 2(191): 14–17. 
 13. Strażyński P., Mrówczyński M. 2017. Zwalczanie szkodników. Agroserwis 19-20: 19–21.  
 14. Strażyński P., Mrówczyński M. 2017. Jesienne szkodniki zbóż. Wiadomości Rolnicze Polska 10: 4–5.

 

Monografie naukowe

 1. Korbas M., Paradowski A., Węgorek P., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Danielewicz J., Czyczewski M., Dworzańska D. 2017 a. Vademecum środków ochrony roślin. Poznań: Wydawnictwo Agronom. ISBN: 978-83-947740-0-4. 676 ss.
 2. Tratwal A., Bereś P.K., Korbas |M., Danielewicz J., Jajor E., Hroszkiewicz-Janka J., Jakubowska M., Roik K., Baran M., Strażyński P., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2017. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. (red. Tratwal A., Kubasik W., Mrówczyński M.). Inst. Ochr. Roślin - PIB, Poznań, 248 ss. 978-83-64655-29-6.
 3. Tratwal A., Strażyński P., Korbas |M., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Jakubowska M., ROIK K., BARAN M., BEREŚ P.K., KUBASIK W., Klejdysz T., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Barłóg P. 2017. Poradnik sygnalizatora ochrony bobowatych grubonasiennych. (red. Tratwal A.. Strażyński P., Mrówczyński M.). Inst. Ochr. Roślin - PIB, Poznań, 220 ss. ISSN 978-83-64655-30-2
 4. Krawczyk R., Strażyński P., Jajor E., Korbas M., Klejdysz T., Kierzek R., Mrówczyński M., Gorzała G., Podolska G., Suchecki Sz., Obst A., Kwiatkowski J., Kaczmarek S., Dobosz R., Fiedler Ż, Nijak K., Matysiak K., Horoszkiewicz-Janka J., Matyjaszczyk E., Węgorek P., Zamojska J., Daria D., Pruszyński G., Najewski A., Dubas M. 2017. Metodyka integrowanej ochrony gryki dla doradców. (ISBN: 978-83-64655-36-4).
 5. Klejdysz T., Ignatowicz S., Kubasik W., Gorzała G., Olejarski P., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Pruszyński G., Pruszyński S., Goliński P., Waśkiewicz A., Zamojska J., Węgorek P., Dworzańska M. 2017. Metodyka integrowanej ochrony magazynów zbożowych. (T. Klejdysz, M. Mrówczyński red.). ISBN 978-83-64655-31-9
 6. Strażyński P., Mrówczyński M., Podleśny J., Osiecka A., Krawczyk R., Paradowski A., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Baran M., Katańska-Kaczmarek A., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Krawczyk K., Kamasa J., Fiedler Ż., Sosnowska D., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Nijak K., Pruszyński G., Matysiak K., Dubas M., Ratajkiewicz H., Wachowiak H., Gorzała G. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji wyki siewnej i kosmatej dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB, Poznań, 124 ss.  ISBN 978-83-64655-37-1.
 7. Jajor E.,  Mrówczyński M., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Danielewicz J., Dworzańska D., Fiedler Ż., Gorzała G., Horoszkiewicz-Janka J., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Matysiak K., Nijak K., Obst A.,  Perek A., Paradowski A., Pruszyński G., Strażyński P., Wachowiak H., Węgorek P., Wielebski F., Wójtowicz M., Zamojska J. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji gorczycy dla doradców (E. Jajor i M. Mrówczyński, red.). IOR – PIB, Poznań, 174 ss. ISBN 978-83-64655-38-8  
 8. Tratwal A., Jakubowska M., Roik K., Baran M., Wielkopolan B., Strażyński P. 2017. Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2016 i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2017 (A. Tratwal, red.). IOR – PIB Poznań, 123 ss.  
 9. Mrówczyński M., Czubiński T., Klejdysz T., Kubasik W., Pruszyński G., Strażyński P., Wachowiak H. 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. PWR, 368 ss.
 10. Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M., Podolska G., Sułek A., Strażyński P., Jajor E., Kierzek R., Danielewicz J., Matysiak K., Paradowski A., Kubasik W., Jeżewska M., Sosnowska D., Pruszyński G., Przybył J., Węgorek P., Fiedler Ż., Tratwal A., Gorzała G., Wachowiak H., Matyjaszczyk E., Najewski A., Zamojska J., Dworzańska D., Skrzypek A., Obst A., Olejarski P., Piszczek J. 2017. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla doradców (J. Horoszkiewicz-Janka, M. Mrówczyński, red.), IOR–PIB, Poznań, 220 ss. 
 11. Strażyński P., Wielgusz K., Pruszyński G., Mrówczyński M., Gorzała G., Matyjaszczyk E., Wachowiak H., Byczyńska M., Praczyk M., Broniarz J., Heller K., Korbas M., Danielewicz J., Kubasik W., Klejdysz T., Węgorek P., Fiedler Ż., Nijak K., Obst A., Kierzek R., Ratajkiewicz H., Mańkowski J., Zamojska J., Dworzańska D. 2017. Metodyka integrowanej ochrony lnu  dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB, Poznań, 140 ss.
 12. Wójtowicz A., Nowacki W., Lenartowicz T., Mrówczyński M., Zimnoch-Guzowska E., Osowski J., Kaczmarek S., Krawczyk R., Strażyński P.,  Dobosz R., Borodynko N., Flis B., Matyjaszczyk E., Maćkowiak-Sochacka A., Kamasa J., Krawczyk K., Sosnowska D., Fiedler Ż., Nijak K., Gorzała G., Obst A., Pasternak M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Matysiak K., Korbas M., Danielewicz J., Kierzek R. 2017. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka (A. Wójtowicz ,M. Mrówczyński, red.). IOR–PIB, Poznań, 248 ss. 
 13. Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.) 2017. Metodyka integrowanej ochrony produkcji jęczmienia ozimego i jarego dla doradców. IOR–PIB, Poznań (w druku).

 

Instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe oraz materiały szkoleniowe.

 1. Kozłowski J. Jaskulska M. 2017. Ślimaki. s. 14–15, 34, 48, 53, 89, 117, 154–155, 178, 234, 291, 311, 324, 337, 357, 374. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II. Rośliny Rolnicze. Inst. Ochr. Roślin –PIB, Poznań, 400 ss. ISSN 1732-1816.
 2. Dobosz R. 2017. Nicienie. s. 31, 149, 351-354, W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II. Rośliny Rolnicze. Inst. Ochr. Roślin –PIB, Poznań, 400 ss. ISSN 1732-1816.
 3. Dobosz R. Charakterystyka występujących w Polsce populacji Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 i G. artemisiae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda, Heteroderidae). Rozprawy naukowe Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu badawczego. Zeszyt 32.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony