Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe
 • 2
 • Biostrateg
 • Logo IOR – PIB

Nazwa projektu:

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, konkurs III

 

Akronim: BioHerOd*

Nazwa programu: BIOSTRATEG III

Okres realizacji: 01.06.2017‒31.12.2020

Numer umowy: BIOSTRATEG 3/347445/1/NCBR/2017

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 613 109 zł, finansowanie z NCBR: 8 391 193 zł.

 

Wykonawcy:

 • Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy ‒ Lider projektu
 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • Bayer Sp. z o.o.
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ‒ Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej
 • Syngenta Polska Sp. z o.o.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus).

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:

1. Identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy.

2. Analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase.

3. Biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie.

4. Analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne.

5. Opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.

 

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB

e-mail: t.praczyk@iorpib.poznan.pl; tel. +48 61 864 9082

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU

PRACA W RAMACH PROJEKTU

Przetwarzanie danych osobowych

 

Strona projektu: http://bioherod.iorpib.poznan.pl/

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony