Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • -
  • -
  • -

Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

akronim BioHerOd*

Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:

1. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 października 2017 r. -  zlecenie opracowania elektronicznej bazy danych odnośnie ewidencji próbek materiału roślinnego i śledzenia dalszego toku postępowania zgodnie z zaplanowanymi pakietami roboczymi – System Elektronicznej Ewidencji Próbek.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 24.10.2017 r.

 

2. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 23 października 2017 r. -  zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych przez Zakład Badania Środków Ochrony Roślin w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 27.10.2017 r.

 

3. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 stycznia 2018 r. -  zlecenie rozszerzenia funkcjonalności wdrożonej elektronicznej bazy danych dla ewidencji próbek materiału roślinnego i śledzenia dalszego toku postępowania zgodnie z zaplanowanymi pakietami roboczymi – System Elektronicznej Ewidencji Próbek.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 24.01.2018 r.

 

4. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 30 kwietnia 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Link

Termin składania ofert: 09.05.2018 r.

5. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 03 października 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 17/2018

Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

6. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 19 listopada 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 19/2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 r.

7. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 kwietnia 2019 r.wykonanie prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej i Biotechnologii IOR-PIB w zakresie molekularnej oceny przyczyn nabywania odporności u czterech gatunków chwastów na stosowane herbicydy  (umowa o dzieło) w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP  Zamówienie 7/2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 r., do godz. 9.00

8.     Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 8 października 2019 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 19/2019

Termin składania ofert: 17.10.2019 r.

9 .   Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 28 listopada 2019 r.przeprowadzenie zewnętrznego audytu Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017..

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 20/2019

Termin składania ofert: 11.12.2019 r.

10 .  Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 28 listopada 2019 r.na wykonanie prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG,Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Arkusz obliczeniowy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 21/2019

Termin składania ofert: 11.12.2019 r.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony