Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

akronim BioHerOd*

Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:

1. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 października 2017 r. -  zlecenie opracowania elektronicznej bazy danych odnośnie ewidencji próbek materiału roślinnego i śledzenia dalszego toku postępowania zgodnie z zaplanowanymi pakietami roboczymi – System Elektronicznej Ewidencji Próbek.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 24.10.2017 r.

 

2. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 23 października 2017 r. -  zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych przez Zakład Badania Środków Ochrony Roślin w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 27.10.2017 r.

 

3. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 stycznia 2018 r. -  zlecenie rozszerzenia funkcjonalności wdrożonej elektronicznej bazy danych dla ewidencji próbek materiału roślinnego i śledzenia dalszego toku postępowania zgodnie z zaplanowanymi pakietami roboczymi – System Elektronicznej Ewidencji Próbek.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Termin składania ofert: 24.01.2018 r.

 

4. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 30 kwietnia 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Link

Termin składania ofert: 09.05.2018 r.

5. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 03 października 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych i szklarniowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 17/2018

Termin składania ofert: 10.10.2018 r.

6. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 19 listopada 2018 r.zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań polowych prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP Zamówienie 19/2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 r.

7. Zapytanie Ofertowe o Cenę z dn. 16 kwietnia 2019 r. -  wykonanie prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej i Biotechnologii IOR-PIB w zakresie molekularnej oceny przyczyn nabywania odporności u czterech gatunków chwastów na stosowane herbicydy  (umowa o dzieło) w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” współfinansowanego  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Treść Zapytania Ofertowego

Załączniki (wzór) – oferta i oświadczenia Wykonawcy

Link do ogłoszenia w BIP  Zamówienie 7/2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 r., do godz. 9.00

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.