Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

Projekty zrealizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

  • „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego”; BIOSTRATEG II (2016‒2019)

          Akronim: GyroScan
          Umowa: BIOSTRATEG 2/298782/11/NCBR/2016
          Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski (IA PAN)
          więcej

  • „Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi”; CORNET (2017–2018)

          Akronim: RustControl
          Umowa: CORNET/1/19/2015
          Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR – PIB)
          więcej

  • „Zaprawiarka nowej generacji z systemem sterowania i diagnostyka z wykorzystaniem transmitowanych danych siecią internetową”; INNOTECH (2014–2017)

          Umowa: INNOTECH-K3/IN3/23/227418/NCBR/14
          Kierownik: dr hab. Zbyszek Zbytek (PIMR)
          Koordynator IOR – PIB: dr hab. Jolanta Kowalska
          więcej

  • „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”; (2013–2017)

          Akronim: PolSoja
          Umowa: PBS2/A8/25/2013
          Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR – PIB)
          więcej

  • „Znane fenoksyoctany, nowa odsłona”; (2013–2017)

          Akronim: OPH-NT
          Umowa: PBS2/A1/9/2013
          Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Pernak (Politechnika Poznańska)
          Koordynator IOR – PIB: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
          więcej

  • „Wpływ zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych – Badanie ślimaków rodzaju Arion”; Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (2013–2017)

          Akronim: WARION
          Umowa: POL-NOR/201888/77/2013
          Kierownik: dr hab. Paulina Kramarz (Uniwersytet Jagielloński)
          Koordynator IOR – PIB: dr Tomasz Kałuski
          więcej

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony