Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe
 • 2
 • Cornet logo2
 • Logo IOR – PIB

Nazwa projektu:

„Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz (Claviceps purpurea) i zminimalizowanie zanieczyszczenia ziarna żyta alkaloidami”

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu badawczego 21 Konkursu CORNET

 

Akronim: NoErgot

Nazwa programu: 21 Konkurs CORNET

Okres realizacji: 01.01.2018‒31.12.2019

Numer umowy: CORNET/21/2/2017

Wartość kosztów kwalifikowanych: 272 000

 

Wykonawcy:

 • Polska Izba Nasienna – Wnioskodawca projektu
 • Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy ‒ Główny wykonawca projektu

Pozostali partnerzy projektu:

 • Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e.V. (GFP), Niemcy
 • Universität Hohenheim (UHOH), Niemcy
 • Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs (SaatÖster), Austria
 • Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), Austria

 

Opis projektu: Sporysz (Claviceps purpurea) to groźna choroba występująca na życie (Secale cereale L.). Ze względu na toksyczność ponad 30 groźnych alkaloidów zawartych w sklerocjach sporyszu, Unia Europejska określiła poziomy progowe jego zawartości w ziarnie. W Europie żyto jest uprawiane na obszarze 2,1 miliona hektarów, z czego ponad 80% w Niemczech, Polsce i Austrii. Celem projektu było stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz i analiza ilości alkaloidów w zanieczyszczonym ziarnie w zależności od lokalizacji, roku i pochodzenia izolatu grzyba. Szczegółowymi celami projektu były:

 • standaryzowane badania odporności różnych genotypów żyta na sporysz w Niemczech, Polsce i Austrii,
 • testowanie wirulentności inokulum sporyszu z poszczególnych krajów,
 • ocena czynników wpływających na nasilenie infekcji sporyszem,
 • pomiar zróżnicowania składu alkaloidów w lokalizacjach/latach/krajach,
 • analiza ogólnej zawartości alkaloidów i oszacowania ryzyka toksykologicznego próby ziarna.

Dzięki współpracy pomiędzy partnerami projektu z Niemiec, Austrii i Polski, ich umiejętności i doświadczeniu w różnych dziedzinach (fitopatologia, hodowla roślin, biostatystyka, badania przydatności odmian) możliwe było uzyskanie cennego narzędzia wspomagającego proces hodowli w kierunku zwiększenia odporności żyta na sporysz).

 

Kierownik Projektu: dr hab. Anna Tratwal

Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB

e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl; tel. +48 61 864 90 75

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony