Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • 1
  • 2
  • 3

Nazwa projektu:

„Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego”

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” –  GOSPOSTRATEG

 

Akronim: FITOEXPORT

Nazwa programu: GOSPOSTRATEG

Okres realizacji: 01.01.2019‒31.12.2021

Numer umowy: GOSPOSTRATEG 1/385957/5/NCBR/2018

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 022 546,00 zł, finansowanie z NCBR: 9 569 266,00 zł

 

Lider Projektu/Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Lotnictwa
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy
  • Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy

 

Celem nadrzędnym Projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.


Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

 

Kierownik Projektu FITOEXPORT: dr Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa

e-mail: J.Butrymowicz@piorin.gov.pl; tel. +48 660 696 566

 

Kierownik zadania 5 Projektu FITOEXPORT: dr inż. Marlena Płonka

Instytut Ochron Roślin – PIB, Oddział Sośnicowice

e-mail: m.plonka@ior.gliwice.pl; tel. +48 662 313 414

 

Koordynator merytoryczny Zadania 5 Projektu FITOEXPORT: dr Tomasz Stobiecki

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Oddział Sośnicowice
e-mail: t.stobiecki@ior.gliwice.pl

 

Strona internetowa Lidera Projektu

Strona internetowa NCBR

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony