Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe
 • Zadanie 1. Ocena potencjału plonowania nowych genotypów i odmian soi w warunkach Polski oraz tworzenie nowej zmienności genetycznej.

 • Zadanie 2. Usprawnienie sposobu stosowania szczepionki zawierającej bakterie Bradyrhizobium japonicum oraz określenie wpływu zapraw fungicydowych na skuteczność działania tej szczepionki.

 • Zadanie 3. Sprawdzenie skuteczności działania zmodyfikowanych zapraw fungicydowych jako środka do zaprawiania nasion soi przed siewem.

 • Zadanie 4. Wpływ odsady roślin oraz nawożenia azotowego na plonowanie 4 odmian soi.

 • Zadanie 5. Ochrona plantacji przed zachwaszczeniem.

 • Zadanie 6. Określenie odporności odmian soi na najważniejsze patogeny i opracowanie metod ochrony przed chwastami.

 • Zadanie 7. Określenie odporności odmian soi na szkodniki i opracowanie metod ochrony.

 • Zadanie 8. Wpływ soi na rośliny uprawiane następczo – ocena ilościowa i jakościowa plonów.

 • Zadanie 9. Analiza opłacalności uprawy soi w Polsce w warunkach dużego gospodarstwa rolnego.

 • Zadanie 10. Opracowanie systemu skupu i zagospodarowania nasion soi pochodzących od krajowych producentów na przykładzie Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o. o.

 • Zadanie 11. Upowszechnianie wyników badań oraz promocja uprawy konwencjonalnych odmian soi w  Polsce.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony