Promowane podstrony

PolSoja

Treść strony

Umowa dotycząca projektu została zawarta w dniu 26 listopada 2013 r. pomiędzy
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
a Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym
Okres realizacji Projektu: 01.12.2013 – 30.11.2016 
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 029,00 zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziło zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.11.2017 r.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony