Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

 • Aktualności Accordion - Strona główna

Treść strony

28.05.2019 Szkolenie w zakresie integrowanej ochrony roślin – Grodkowice

W dniu 28 maja br. Instytut Ochrony Roślin – PIB we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (MODR) zorganizował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach szkolenie pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa małopolskiego”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania 1.11. Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020 finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas jego trwania poruszono wiele zagadnień z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Pierwszym prelegentem był mgr Andrzej Kasperkiewicz – kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki PIORiN w Krakowie, który przedstawił zagadnienia prawne i najczęściej spotykane problemy podczas urzędowej kontroli stosowania integrowanej ochrony. Następnie wykłady wygłosili specjaliści IOR ‒ PIB: dr Marcin Baran, inż. Adam Paradowski z Poznania, dr hab. Mariola Głazek, prof. IOR ‒ PIB i dr Agnieszka Mączyńska z Oddziału Sośnicowice oraz dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR ‒ PIB z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie. Wykłady poświęcone były przede wszystkim rozpoznawaniu ważniejszych gospodarczo chorób, szkodników oraz chwastów w uprawach zbóż (również kukurydzy) i rzepaku. Omówiono również stopnie porażenia, progi ekonomicznej szkodliwości i monitorowanie wybranych agrofagów oraz możliwości zapobiegania i zwalczania z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestnicy zostali również przeszkoleni z obsługi Platformy Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl), którą mogą wykorzystywać do podejmowania decyzji o wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin.

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4

Po części merytorycznej uczestnicy szkolenia udali się na zajęcia praktyczne na pola doświadczalne Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach, gdzie wykładowcy IOR ‒ PIB przeprowadzili szkolenie z rozpoznawania chwastów, objawów chorób czy też uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki w uprawach zbóż i rzepaku. Ze względu na ograniczony czas szkolenia, po każdym wykładzie wykładowcy udzielali odpowiedzi na 2‒3 pytania, natomiast całe zajęcia praktyczne polegały na dyskusji, wymianie poglądów, a przede wszystkim były doskonałą okazją do skonfrontowania nabytej wiedzy z praktyką.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników (głównie producentów i doradców rolnych oraz inspektorów PIORiN), którzy otrzymali materiały zawierające streszczenia wszystkich wykładów.

Szkolenie z pewnością przysłużyło się upowszechnianiu aktualnych zasad integrowanej ochrony roślin, było miejscem ożywionych dyskusji i wymiany doświadczeń, a także stworzyło możliwość udzielenia porad doradcom i producentom rolnym województwa małopolskiego.

 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.