Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

Promujemy Klinikę Chorób Roślin w mediach 

"Hasło Ogrodnicze"

więcej czytaj tutaj >>>

 

Promocja Kliniki Chorób Roślin

IX Rolniczy Festiwal Nauki w Brwinowie, w dniach 18-19.10.2012 r.

“Sytuacja demograficzna polskiej wsi po akcesie do UE.

Następstwa społeczne i ekonomiczne”

 

 

Na XIV Walnym Zgromadzeniu członków PTFit i Sympozjum Naukowym

"Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie", Bydgoszcz 20-22.09.2011,

zostały zaprezentowane cele i zadania Kliniki Chorób Roślin. Idea powołania

Kliniki znalazła aprobatę i uznanie w środowisku fitopatologicznym.

 

Na XV Sympozjum Sekcji Wirusologicznej
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
oraz XXXVII Konferencji Grupy Roboczej Wirusów Roślin
Komitetu Ochrony Roślin PAN

zaprezentowano główne założenia Projektu WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01
oraz jego znaczenie w ochronie roślin przed patogenami.
Poniżej streszczenie prezentacji kierownika projektu prof. dr hab. Henryka Pospiesznego.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony