Promowane podstrony

Treść strony

  • Wspóepraca

Porozumienie o współpracy IOR-PIB z MiIZ PAN

W dniu 21 grudnia 2009 r. w siedzibie Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie zostało podpisane "Porozumienie o współpracy" pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk.
Porozumienie w obecności Prof. dr hab. Danuty Sosnowskiej, Dr Ewy Dmowskiej oraz dr Stefana Wolnego podpisali:
Doc. dr hab Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR – PIB

oraz dr Katarzyna Wiśniewska – Zastępca dyrektora ds. Ogólnych MiIZ PAN

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony