Promowane podstrony

Treść strony

  • Wspóepraca

WSPÓŁPRACA INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ZE SZKOŁAMI ROLNICZYMI

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy podpisał porozumienia o współpracy z Siecią Szkół Rolniczych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu tworzenia wspólnych inicjatyw oraz promowania nauk rolniczych. Są to szkoły:

Poza tym Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy współpracuje również z:

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony