Promowane podstrony

Treść strony

  • Wspóepraca
Porozumienie o współpracy IOR-PIB z COBORU

W dniu 27 maja 2009 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zostało podpisane "Porozumienie o współpracy" między Instytutem Ochrony Roślin – PIB a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Kierownikami odpowiedzialnymi za współpracę między jednostkami zostali:
prof. dr hab. Marek Korbas – Kierownik Zakładu Mikologii w IOR – PIB
oraz mgr inż. Marcin Behnke Zastępca Dyrektora ds. Badawczo-Doświadczalnych z COBORU w Słupi Wielkiej.

Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek
oraz Dyrektor IOR-PIB doc. dr hab. Marek Mrówczyński

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony