Promowane podstrony

Treść strony

  • Biblioteka

Nowa Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Instytutu Ochrony Roślin-PIB – udziały jednostkowe

 

 WEJŚCIE DO NOWEJ BIBLIOGRAFII PRACOWNIKÓW IOR Z UDZIAŁAMI JEDNOSTKOWYMI

http://libris.iorpib.poznan.pl/new/bib/

 

Baza zawiera bibliografię dorobku naukowego pracowników Instytutu Ochrony Roślin od roku 1951. Tytuły prac podano w języku oryginału oraz w wersji angielskiej. Podano również wartość wskaźnika Impact Factor (IF) wg. WoS z aktualizacją oraz punktację MNiSW.

Baza opracowywana jest w Bibliotece IOR-PIB. Jest aktualizowana na bieżąco. Baza powstaje i jest udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Biblioteka informuje o konieczności dostarczania publikacji do Działu Informacji Naukowej i Biblioteki. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się. Publikacje należy dostarczyć drogą elektroniczną  z pełnym opisem bibliograficznym i plikiem pdf. artykułu.

k.andrzejak@iorpib.poznan.pl i/ lub biblioteka@iorpibpoznan.pl

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Można dostarczyć również kopie drogą elektroniczną lub przekazać egzemplarz na stan biblioteki IOR

Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

W rozbudowanym i unowocześnionym interfejsie Bibliografii oprócz dobrze znanych z poprzedniej wersji funkcjonalności są nowości. Opis najistotniejszych zmian:

SAMOUCZEK filmik na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=f71_W4w-3bI&t=

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony