Promowane podstrony

Treść strony

 • 14 baner biblioteka

1. AGRIS        

http://www.fao.org/agris/

Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO przez 240 krajów. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz 12 ośrodków naukowych i akademickich. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska.
Zakres czasowy od 1975 roku do roku bieżącego.

2. AGRO         

http://agro.icm.edu.pl

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1992 roku. Baza AGRO rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z 845 tytułów czasopism polskich przyrodniczych i rolniczych w języku polskim i angielskim lub innych językach ze streszczeniami w języku angielskim. Bibliograficzna baza danych Agro jest specjalistycznym informatorem i przewodnikiem po literaturze ze wszystkich dziedzin wiedzy związanych z rolnictwem, przemysłem spożywczym, drzewnym, leśnictwem, weterynarią, ogrodnictwem, melioracja, zootechniką, biologią, technologią drewna, technologią żywności, inżynierią i ochroną środowiska, zarządzaniem i jakością itp. Baza ogólnie dostępna nieodpłatnie na platformie ICM Uniwersytetu Warszawskiego

3. SIGŻ    

http://gamma.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=SIG01

SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, budowaną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł spożywczy. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 284 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych, wydanych w Polsce od 1981 r. Aktualnie baza zawiera ok. 185 tys. opisów, przyrost roczny wynosi ok. 9.5 tys. opisów. Baza ta tworzona jest przy współpracy biblioteki IOR-PIB.

4. SIBROL  

http://gamma.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=projekt

Baza danych SIBROL  jest tworzona przez placówki naukowe podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwu Środowiska, V Wydziałowi PAN oraz uczelnie rolnicze. Koordynatorem bazy jest Centralna Biblioteka Rolnicza. Ze względu na swoją zawartość może być uważana za kontynuację bazy danych PARC (Systemu Informacji o Wynikach Zakończonych Badań z Dziedziny Rolnictwa), obejmuje jednak znacznie szerszy zakres tematyczny i dysponuje nieporównywalnie bogatszym zasobem informacyjnym. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenia i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka. Baza zawiera informacje o rozpoczętych, kontynuowanych (sprawozdania roczne) i zakończonych pracach badawczych. Zasięg chronologiczny sięga od 1995r. Obecnie baza zawiera ok. 32 tys. rekordów, rocznie przybywa ok. 1.5 tys. opisów. W Internecie prezentowane są dane od 1999 roku. Baza aktualizowana jest raz w roku, po rocznym rozliczeniu kosztów badań przez placówki naukowe. Baza ta tworzona jest przy współpracy biblioteki IOR-PIB.

5. Bazy Biblioteki Narodowej

http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm

Ze strony Biblioteki Narodowej można wejść w liczne bazy i katalogi, takie jak:

 • Bibliografia Narodowa;
 • Książki polskie (1976 -);
 • Artykuły z czasopism polskich(1996-);
 • Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996-);
 • Polonica zagraniczne (1993-);
 • Książki polskie podziemne (1976-1989);
 • Czasopisma polskie podziemne (1976-1990);
 • Bibliografie bibliologiczne;
 • Bibliografia dokumentów elektronicznych (2001-);
 • Katalogi centralne;
 • Zbiory specjalne;
 • Słownik języka haseł przedmiotowych;
 • Bazy adresowe.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony