Promowane podstrony

Treść strony

  • 14 baner biblioteka

Bazy licencjonowane i narzędzia bibliometryczne

 

1. Scopushttp://www.scopus.com/home.url

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z około 23 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie około 23 000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145 000 książek, 562 serii książkowych, około 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 roku baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto około 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

 

2. Web of Sciencehttp://webofscience.com/

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z około 33 000 czasopism, w tym około 24 000 bieżących, 60 000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

 

3. SciVal – dodatek do Scopus – https://www.scival.com/

Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję „Register Now”.

 

4. InCites – dodatek do Web of Science – http://webofscience.com/

Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję „Sign In” a następnie „Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.

 

5. CAB ABSTRACTS – http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

(PRENUMERATA BAZY ZAWIESZONA OD ROKU 2016 – dostępna jest tylko kolekcja 235 książek oraz baza archiwalna Cab Abstracts Archive 1910–1972).

Z bazy jednorazowo może korzystać tylko jeden użytkownik, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

Bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje opisy bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi itp.

Czasopisma i książki na licencjach krajowych

 

1. Science Direct (Elsevier)http://www.sciencedirect.com/

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011–2015.

 

2. Springer Linkhttps://link.springer.com/

Czasopisma, w tym 1981 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10 430 wolumenów), 16 653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009–2011, 9 492 książki z roku 2017 oraz test około 95 000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników.

 

3. Wiley Online Libraryhttp://www.interscience.wiley.com/

Czasopisma Full Collection 2018, w tym 1400 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.

 

4. nature.comhttps://www.nature.com/

Czasopismo Nature, roczniki od 2010

 

5. sciencemag.orghttps://science.sciencemag.org/

Czasopismo Science, roczniki od 1997

 

6. E-Książki https://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/

Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych

 

7. Infona https://www.infona.pl//

Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009–2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

8. Ebscohttp://search.ebscohost.com

Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje

- Academic Search Complete

- Agricola

- Business Source Complete

- ERIC

- GreenFILE

- Health Source - Consumer Edition

- Health Source: Nursing/Academic Edition

- Library, Information Science & Technology Abstracts

- MasterFILE Premier

- MEDLINE

- Newspaper Source

- Regional Business News

- European Views of the Americas: 1493 to 1750

- Teacher Reference Center

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony