Promowane podstrony

Treść strony

 • Wirusologia i bakteriologia

Główne kierunki badawcze

       Wirusologia

 • Opracowywanie nowych, szybkich i specyficznych metod do wykrywania wirusów roślinnych.
 • Badanie występowania wirusów roślinnych, zakresu gospodarzy, symptomów na roślinach wywoływanych przez choroby wirusowe.
 • Identyfikacja potencjalnych determinant w genomie wirusów odpowiedzialnych za  występowanie specyficznych objawów na roślinach.
 • Analiza zróżnicowania genetycznego i dynamiki ewolucyjnej wirusów  (rekombinacji i reasortacji, tempa replikacji, ko-ewolucji aminokwasów, presji selekcyjnej działającej na poszczególne kodony, określenie relacji filogenetycznych między izolatami, korelacja między pozycją izolatu na drzewie a pochodzeniem wirusa i jego gospodarzem).
 • Badanie procesu powstawania D RNA w zależności od ilości pasażowań, gatunku i izolatu wirusa, gospodarza oraz warunków środowiskowych.
 • Analiza sekwencji subwirusowych cząsteczek RNA (D RNA i satRNA)  i ich ewolucji oraz struktur/rejonów w genomach wirusów pomocniczych, które mogą wpływać na ich powstawanie (analiza rekombinacji i struktur drugorzędowych RNA).
 • Badanie wpływu subwirusowych cząsteczek RNA  na replikację wirusa i objawy chorobowe oraz lokalizację wirusa w komórkach badanych roślin.

       Bakteriologia

 • Identyfikacja i charakterystyka biochemiczna i molekularna nowych patogenów bakteryjnych i fitoplazm porażających rośliny rolnicze i warzywa.
 • Opracowywanie metod wykrywania bakterii roślinnych i fitoplazm (m.in. real-time PCR, LAMP, HRM, System Biolog Gen III).
 • Badanie podatności bakterii na naturalne i sztuczne substancje dezynfekujące.
 • Badania interakcji patogen-gospodarz-wektor (bakteria-roślina-owad).
 • Poznanie roli pospolicie występujących chwastów polnych jako potencjalnego rezerwuaru bakterii i fitoplazm patogenicznych dla roślin uprawnych.
 • Analiza występowania i przenoszenia chorób bakteryjnych i fitoplazm.
 • Monitoring upraw rzepaku ozimego pod kątem występowania fitoplazm.
 • Wykrywanie fitoplazm w tkankach metodami mikroskopii fluorescencyjnej.
 • Identyfikacja czynników wirulencji fitoplazm.
 • Badania nad składem flory bakteryjnej (bakterie i endosymbionty) owadów, szkodników roślin.
 • Badania nad bakteriami promującymi wzrost roślin (m.in. z rodzaju Serratia) i ich zastosowaniem w hodowli roślin. Poszukiwanie molekularnych markerów cech genetycznych korzystnych dla roślin.
 • Charakterystyka bakterii antagonistycznych dla popularnych patogenów roślin.
 • Opracowanie składu konsorcjów bakteryjnych (m.in. przyspieszającego wzrost roślin pomidora, zapobiegającego występowaniu chorób przechowalniczych roślin uprawnych, ułatwiającego roślinom pozyskiwanie fosforanów, mającego właściwości przeciwgrzybicze).

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony