Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

KIERUNKI BADAWCZE

OFERTA

PROJEKTY >

PUBLIKACJE

PRACOWNICY

GALERIA

KONTAKT

Plan Wieloletni MRiRW

 1. NCBIR Projekt badawczy Biostrateg 3/347445/1/NCBR/2017 Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu.
 2. COST FA0603 Action ‘Plant Proteomics in Europe’
 3. COST Action FA1405 Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production

 

 1. NCN Projekt badawczy NN310782040 - Analiza wirulencji wirusa nekrozy pomidora (ToTV) oraz wstępna charakterystyka molekularnych podstaw odporności pomidora Solanum lycopersicum na atak tego patogenu – kierownik: dr Marta Budziszewska
 2. NCN Projekt badawczy NCN N N310728240 Zróżnicowanie genetyczne populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na terenie Polski – Kierownik: prof. dr hab. Jan Nawrot
 3. NCN Projekt badawczy 2011/N/NZ9/07131 – Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV) – kierownik: dr Przemysław Wieczorek
 4. NCN Projekt badawczy 2011/03/B/NZ9/01577 Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana benthamiana – wirus karłowatości orzecha ziemnego (PSV) i jego satRNA – kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw
 5. NCN Projekt badawczy 2014/13/N/NZ9/00703 Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne arenaria – kierownik: mgr inż. Arnika Przybylska
 6. NCN Projekt badawczy 2011/03/B/NZ9/01598 Badania nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum  aestivum) w odpowiedzi na żerowanie Oulema spp. - szkodników zbóż – kierownicy prof. dr hab. Felicyta Walczak/ dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw.
 7. NCN Projekt badawczy 2014/13/B/NZ9/02002 Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana – kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw
 8. NCN Projekt badawczy UMO-2015/17/B/NZ9/01676 – Systemic Acquired Resistance (SAR) of plants against viruses: new elicitors and biological and molecular characterization of their mechanism of action – kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny
 9. NCN Projekt badawczy 2016/21/D/NZ9/02468 Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA1 wirusa nekrozy pomidora (tomato torrado virus) w procesie replikacji i transmisji wirusa – kierownik: dr Marta Budziszewska
 10. NCN Projekt badawczy 2016/21/D/NZ9/02478 Określenie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw procesu chorobowego w Solanum lycopersicum L. podczas infekcji wirusa nekrozy pomidora (ToTV) – kierownik: dr Przemysław Wieczorek
 11. NCN Projekt badawczy 2016/23/B/NZ9/03503 Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum – Oulema melanopus – kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. nadzw
 12. NCBIR Projekt badawczy Biostrateg 3/347445/1/NCBR/2017 Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu – kierownik prof. dr hab. Tadeusz Praczyk

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.