Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty mi_dzynarodowe

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

uczestniczy od 01.01.2012r. w realizacji
7. Ramowego Projektu Badawczego Unii Europejskiej:

 FP7-KBBE-2011-5, grant nr 289497,
CO-FREE

Innowacyjne strategie zastąpienia miedzi w niskonakładowych i ekologicznych
systemach produkcji rolniczej  

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych strategii, metod i narzędzi (np. nowe produkty, innowacyjny System Wspomagania Decyzji) w celu zastąpienia miedzi w ochronie upraw winogron, ziemniaków i pomidorów. Projekt CO-FREE zakłada opracowanie alternatywnych w stosunku do miedzi produktów i strategii ich stosowania oraz ich integrację z tradycyjnym i nowym systemem ochrony w każdym z krajów. Opracowane innowacyjne systemy ochrony weryfikowane będą pod kątem ich ekologicznej, ekonomicznej i agronomicznej przydatności.

 

Beneficjentami projektu jest 21 jednostek, z czego 11 ma status organizacji naukowo - badawczy, a pozostałe 10 jest małymi przedsiębiorstwami (SME). Wszyscy wykonawcy znajdują się  w 11 państwach  członkowskich Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii i Belgii.

 

Zespól Pracowników IOR – PIB jest w głównym wykonawcą zadań badawczych związanych z uprawą i ochroną ziemniaka.    Koordynatorem projektu w Polsce jest dr hab. Jolanta Kowalska będąca odpowiedzialna za siódmy pakiet badawczy WP.7. „Opracowanie nowych, alternatywnych w stosunku do miedzi, narzędzi, metod i strategii dla potrzeb ekologicznej produkcji ziemniaka”. W pracach badawczych uwzględnione zostaną czynniki agrotechniczne (np. zróżnicowane systemy nawożenia, SWD), społeczne (np. preferencje doboru odmian przez producentów i konsumentów), ekonomiczne i ekologiczne (np. wpływ nowych produktów na entomofaunę pożyteczną, różnorodność stanowisk uprawy). Prace realizowane w ramach tego zadania będą ściśle powiązane w kolejnych latach projektu z czterema innymi blokami tematycznymi realizowanymi w ramach konsorcjum.

    W dniu 31. stycznia 2012 r. w Niemczech odbyło się spotkanie przedstawicieli państw będących członkami konsorcjum celem omówienia harmonogramu prac w ramach projektu. Projekt trwa do 30. 06. 2016r.

Oficjalna strona projektu www.co-free.eu

 

Dr hab. Jolanta Kowalska
Zakład Biologicznych Metod
J.Kowalska@iorpib.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony