Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe zrealizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB

 

 • „Sentinels Synergy for Agriculture”; HORYZONT 2020 (2016–2019)

  Akronim: SENSAGRI
  Umowa: HORYZONT 730074
  Kierownik: Jose Moreno (Universitat de Valencia)

  więcej

 • „Różnorodność upraw i chwastów”; 7. Program Ramowy UE CoreOrganicPlus (2015–2018)

          Akronim: PRODIVA
          Umowa: CoreOrganicPlus/PRODIVA/1381/2015
          Kierownik: prof. Bo Melander (Aarhus University)
          więcej

 

 • „Koordynacja badań nad integrowaną ochroną roślin w Europie”; 7. Program Ramowy UE ERANET-2013-RTD (2014–2017)

          Akronim: C-IPM
          Umowa: 618110
          Kierownik: dr Antoine Messean (INRA)
          więcej

 

 • “Innowacyjne strategie zastąpienia miedzi w niskonakładowych i ekologicznych systemach produkcji rolniczej”; 7. Program Ramowy UE, KBBE-2011-5 (2012–2016)

          Akronim: CO-FREE
          Umowa: 289497
          Kierownik: dr Annegret Schmitt (Julius Kuhn-Institut)
          więcej

 

 • “Ograniczenie stosowania pestycydów i redukcja ryzyka w europejskich systemach upraw z Integrowaną Ochroną Roślin”; 7. Program Ramowy UE, KBBE-2010-4 (2011–2015)

          Akronim: PURE
          Umowa: 265865
          Kierownik: dr Francoise Lescourret (INRA)
          więcej

 

 • “Joint use of Danish Decision Support System (DSS) for minimizing use and outflows of herbicides”; Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2010–2014)

          Umowa: 007/09-00
          Kierownik: Per Rydahl (Aarhus University)
          więcej

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony