Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty mi_dzynarodowe

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

uczestniczy w realizacji
7. Ramowego Projektu Badawczego Unii Europejskiej:

 
FP7-KBBE-2010-4, grant nr 265865
PURE
 
Ograniczenie stosowania pestycydów i redukcja ryzyka
w europejskich systemach upraw z Integrowaną Ochroną Roślin
 
    Celem badań jest opracowanie podstaw naukowych oraz programów Integrowanej Ochrony Roślin oraz wdrożenie ich w głównych uprawach rolniczych takich jak pszenica ozima
i kukurydza, a także w polowej i szklarniowej uprawie warzyw, uprawach sadowniczych
i winorośli, biorąc pod uwagę przede wszystkim zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności oraz ochronę środowiska naturalnego.
 
    Beneficjentami projektu są 22 jednostki naukowo-badawcze z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii, Polski i Węgier.
 
    Koordynatorem projektu w Polsce jest prof. dr hab. Danuta Sosnowska, z-ca dyrektora
ds. naukowo –badawczych.
IOR – PIB jest współwykonawcą dwóch tematów badawczych:
a) Integrowana ochrona pszenicy ( dr Roman Kierzek)
b) Integrowana Ochrona pomidora w szklarniach (prof. dr hab. Danuta Sosnowska).
 
    W dniach 28-30 marca 2011 we Francji odbyło się spotkanie przedstawicieli państw będących członkami konsorcjum celem omówienia harmonogramu prac w ramach projektu. Badania rozpoczęto w kwietniu 2011, a ich kontynuacja potrwa do 2015 roku.  
 
 
 
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska
Zakład Biologicznych Metod
 
Dr Roman Kierzek
Zakład Herbologii
i Techniki Ochrony Roślin

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony