Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe
  • -

Klinika Chorób Roślin

 

W ramach realizacji projektu "Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została powołana Klinika Chorób Roślin.

Podstawowymi zadaniami Kliniki są:
(1) prowadzenie diagnostyki chorób roślin dla służb fitosanitarnych, praktyki rolniczej
i eksporterów produktów roślinnych;
(2) prowadzenie badań nad biologicznym, serologicznym i molekularnym zróżnicowaniem populacji polskich izolatów patogenów, w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki;
(3) prowadzenie badań zlecanych przez Producentów substancji lub środków odkażających
i ograniczających występowanie  patogenów roślinnych.
 
Ponadto, do zadań Kliniki należy również prowadzenie szkoleń i konsultacji dla służb fitosanitarnych z  diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udzielanie porad z zakresu ochrony roślin przed patogenami.
 
Klinka jest umocowana w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii  i skupia najlepszych specjalistów z różnych zakładów naukowych IOR-PIB zajmujących się patologią roślin.
 

 

 Na stanowisko kierownika Kliniki została powołana dr hab. Natasza Borodynko, prof. nadzw. IOR-PIB.

(Szersza informacja o Klinice zobacz)

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony