Promowane podstrony

Treść strony

  • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

Poza badaniami naukowymi Laboratorium prowadzi również działalność usługową - na zlecenie firm lub osób prywatnych wykonuje badania pozostałości środków ochrony roślin w nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, paszach, roślinach, wodzie i glebie.

Aby zapewnić wiarygodność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych, Laboratorium wykonuje badania w sposób spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zaspokaja potrzeby klienta i spełnia wymagania organizacji udzielającej akredytacji. Wszystkie procedury badawcze są akredytowane w zakresie elastycznym.

Badania biegłości

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI I/LUB PORÓWNANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH - PT/ILC (STAN NA 25.07.2018)

Oferta badań - Cennik

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wykonuje następujące badania

Zlecenie badań

umowa/zlecenie badań

Ankieta

Ocena zadowolenia klienta

Przyjmowanie próbek

Próbki do badań są przyjmowane w pokoju nr 5

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony