Promowane podstrony

Treść strony

 • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

PUBLIKACJE RECENZOWANE

 

 1. RATAJKIEWICZ H., KIERZEK R., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., ŁACKA A., SZULC T. 2018. The effect of coarse-droplet spraying with double flat fan air induction nozzle and spray volume adjustment model on the efficiency of fungicides and residues in processing tomato. Spanish Journal of Agricultural Research 16(1), e1001. 14 pages
 2. GROBELA M. HLs vs. MCPA: Which is Better for the Uptake of Ca, Mg, and Fe by Hordeum vulgare L. Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(6):2509–2516
 3. KOWALSKA J. DROŻDŻYŃSKI D. 2018. Effects of Potassium Fertilisation on Late Potato Blight and Yield ‒ Short Communication. Plant Protection Science., vol. 54, 87-91 DOI: 10.17221/79/2017-PPS
 4. ZAMOJSKA J., DROŻDŻYŃSKI D., WĘGOREK P., DWORZAŃSKA D. 2018. An analysis of slow active ingredient mechanism of cabbage seed (Ceutorhynchus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculiondae) insensitivity to indoxacarb. Fresenius Environmental Bulletin, volume 27 (9) pp 5839-5848
 5. DRAGON K., GÓRSKI J., KRUĆ R., DROŻDŻYŃSKI D., GRISCHEK T. 2018. Removal of natural organic matter and organic micropollutants during riverbank filtration in Krajkowo, Poland. Water (Switzerland); vol. 10(10), Article number 1457 (DOI: 10.3390/w10101457)
 6. KOWALSKA J. DROŻDŻYŃSKI D. 2017. Effects of Potassium Fertilisation on Late Potato Blight and Yield ‒ Short Communication. Plant Protection Science. DOI: 10.17221/79/2017-PPS
 7. GNUSOWSKI B., KOROL W., NOWACKA A., RACZKOWSKI M., RUBAJ J., BIELECKA G. 2017. Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pasze przemysłowe 1:44-46.
 8. BARTKOWIAK A., GAŁDECKA M., GROBELNA M., GÓRKA-CZAJKA H., JANKOWIAK-KRYSIAK D., JANKOWSKA B., KASPROWICZ M., KLIMASZEWSKI S., KMIEĆ K., KOŁASKA A., KOWALONEK K., KOZIARSKA M., MENCEL M., PUŁYK M., SOBCZYK A., STYCZEŃ L., WROCŁAWSKA A., DROŻDŻYŃSKI D., MAJOR M., MAJEWSKI M., OLEJARCZYK M., ZIĘBA M. „Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017” wer. elektroniczna dostępna pod adresem http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/publikacje/stan-srodowiska-w-wielkopolsce-raport-2017/ ss. 128 (ISSN 2544-4883)
 9. RATAJKIEWICZ H., KIERZEK R., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., ŁACKA A., WÓJTOWICZ A., WACHOWIAK M. 2016. Effect of the spray volume adjustment model on the efficiency of fungicides and residues in processing tomato. Spanish Journal of Agricultural Research 14 (3), e1007: 1-15, 2016.
 10. SADŁO S., WALORCZYK S., GRODZICKI P., PIECHOWICZ B. 2016. Disappearance of captan, boscalid, pyraclostrobin and trifloxystrobin residues in ripe apples during cold storage under controlled atmosphere. Fresen. Environ. Bull. 25 (6): 1959-1965.
 11. SADŁO S., WALORCZYK S., GRODZICKI P., PIECHOWICZ B. 2016. Usage of the relationship between the application rates of the active ingredient of fungicides and their residue levels in mature apples to creating a coherent system of MRLs. J. Plant Dis. Prot., 123: 101-108.
 12. PŁONKA M., WALORCZYK S., MISZCZYK M. 2016. Chromatographic methods for the determination of active substances and characterization of their impurities in pesticide formulations. Trends in Analytical Chemistry, DOI: 10.1016/j.trac.2016.03.011.
 13. WALORCZYK S., KOPEĆ I., SZPYRKA E. 2016. Pesticide Residue Determination by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry as Applied to Food Safety Assessment on the Example of Some Fruiting Vegetables. Food Anal. Methods, 9 (5): 1155-1172.
 14. GNUSOWSKI B., KOROL W., NOWACKA A., RACZKOWSKI M., RUBAJ J.,  BIELECKA G. 2016. Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pasze przemysłowe. 2:45-47.
 15. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., KIERZEK R. 2015. Determination of pesticides residues in samples of green minor crops by gas chromatography and ultra performance liquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. Talanta. 132: 197-204.
 16. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., KIERZEK R. 2015. Two-step dispersive-solid phase extraction strategy for pesticide multiresidue analysis in a chlorophyll-containing matrix by gas chromatography-tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1412: 22-32.
 17. CHOLEWA R., BEUTLING D., BUDZYK J., PIETRZAK M., WALORCZYK S. 2015. Persistent organochlorine pesticides in internal organs of coypu, Myocastor coypus. J. Environ. Sci. Health B. 50 (8): 590-594.
 18. REMLEIN-STAROSTA D., DROŻDŻYŃSKI D., KOWALSKA J. 2015. Occurrence of fungal and pesticides contamination in rapeseeds depending on the cultivars and systems of farming. Plant Soil and Environment 61(2):49-54.
 19. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., FRĄCKOWIAK D., ZIÓŁKOWSKI A., PRZEWOŹNIAK M., RZESZUTKO U., DOMAŃSKA I., PSZCZOLIŃSKA K., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., RUTKOWSKA E., JANKOWSKA M., HRYNKO I., SZPYRKA E., RUPAR J., MATYASZEK A., KURDZIEL A., PODBIELSKA M., SŁOWIK-BOROWIEC M., SZPONIK M. 2015. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2013). Prog. Plant Protection, 55 (4): 423-439.
 20. GNUSOWSKI B., KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J. 2015. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze przemysłowe. Monografia cz. I. Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz. 2:41-45.
 21. BARTKOWIAK A., CHLEBOWSKA-STYŚ A., GROBELNA M., GÓRKA-CZAJKA H., JANKOWIAK-KRYSIAK D, JANKOWSKA B., KASPROWICZ M., KLIMASZEWSKI S., KMIEĆ K., KOŁASKA A., KOWALONEK K., KOZIARSKA M., ŁAZEREWICZ P., PUŁYK M. STYCZEŃ L., WROCŁAWSKA A., DROŻDŻYŃSKI D., WALORCZYK S. 2015. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2016. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 130 ss. ISSN 1689-5371.
 22. GNUSOWSKI B., KOROL W., NOWACKA A., RACZKOWSKI M., RUBAJ J., BIELECKA G. 2015. Ocena wyników monitorowania pasz w zakresie pozostałości środków ochrony roślin Pasze Przemysłowe. 1:17-19.
 23. WALORCZYK S. 2014. Validation and use of a QuEChERS-based gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for multiresidue pesticide analysis in blackcurrants including studies of matrix effects and estimation of measurement uncertainty. Talanta, 120: 106-113.
 24. GNUSOWSKI B., KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J. 2014. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze Przemysłowe. 1: 22-23.
 25. SZPYRKA E., WALORCZYK S. 2013. Dissipation kinetics of flu-quinconazole and pyrimethanil residues in apples intended for baby food produc-tion. Food Chem., 141: 3525-3530.
 26. WALORCZYK S. 2013. Improved method for the determination of di-methomorph fungicide in vegetables. Acta Chromatogr., 25: 725-733.
 27. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., KOWALSKA J., REMLEIN-STAROSTA D., ZIÓŁKOWSKI Z., PRZEWOŹNIAK M, GNUSOWSKI B. 2013. Determination of pesticide residues in Polish organic crops in 2007 – 2010 applying gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry. Food Chem., 139: 477-482.
 28. DROŹDŹYŃSKI D., WALORCZYK S. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2013 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2014, ISSN 1689-5371.
 29. NOWACKA A. Pozostałości  środków ochrony roślin. Monografia „Integrowana ochrona upraw rolniczych”. 2013. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Tom 1, rozdział 9. 0,35 ark. Redaktor: Marek Mrówczyński.
 30. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., FRĄCKOWIAK D., WÓJCIK A., ZIÓŁKOWSKI A., PRZEWOŹNIAK M., SWOBODA W., RZESZUTKO U., DOMAŃSKA I., JURYS J., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., RUTKOWSKA E., JANKOWSKA M., HRYNKO I., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KURDZIEL A., SŁOWIK-BOROWIEC M., SZALA J., SZPONIK M., MICHEL M. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(4): 1106-1116.
 31. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA-KULAS A., FRĄCKOWIAK D., WÓJCIK A., SWOBODA W. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno-zachodniej Polsce. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(4): 1101-1105.
 32. WALORCZYK S. 2012. Gas chromatographic-tandem mass spectrometric analysis of pesticides residues in produce using concurrent solvent recondensation – large volume injection. J. Chromatogr. A, 1222: 98-108.
 33. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D. 2012. Improvement and extension to new analytes of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry revisited. J. Chromatogr. A, 1251: 219-231.
 34. KOWALSKA J., DROŻDŻYŃSKI D., REMLEIN-STAROSTA D., SAS-PASZT, L. MALUSÁ E.. 2012. Use of Cryptococcus albidus for controlling grey mould in the production and storage of organically grown strawberries. Journal of Plant Disease and Protection. No. 119, Vol. 5/6: 174-178.
 35. SŁOWIK-BOROWIEC M., SZPYRKA E., WALORCZYK S. 2012. Analysis of pesticide residues in fresh peppermint, Mentha Piperita L., using the quick easy cheap effective rugged and safe method (QuEChERS) followed by gas chromatography with electron capture and nitrogen phosphorus detection. Bull. Environ. Contam. Toxic., 89: 633-637.
 36. REMLEIN-STAROSTA D., KRZYMIŃSKA J., NIJAK K., DROŻDŻYŃSKI D., WALORCZYK S., DOPIERAŁA U.,  JAWORSKI R., SZŁYKOWICZ M. 2012. Organizmy szkodliwe i entomofauna pożyteczna jako wskaźniki bioróżnorodności i stanu fitosanitarnego produkcji rolnej. Zagad. Dor. Roln. 3: 73-84.
 37. HOŁODYŃSKA-KULAS A., NOWACKA A. 2012, Wpływ różnych czynników na efektywność ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin z materiału roślinnego, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 52(3): 691-700.
 38. KOWALSKA J., REMLEIN-STAROSTA D., DROŻDŻYŃSKI D. 2012. Wykorzystanie Trichoderma asperellum w ekologicznej uprawie truskawek. Progres in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin: 52 (2): 351-353.
 39. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., RACZKOWSKI M. 2012. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w 2010 roku związane z pozostałościami środków ochrony roślin. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(1): 141-145.
 40. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., WALORCZYK S., ŁOZOWICKA B., SZPYRKA E. 2012. Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2010. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(1): 127-132.
 41. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych pobieranych w roku 2010 zgodnie ze wspólnotowym programem kontroli. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(1): 123-126
 42. RACZKOWSKA J., MIELCARZ G., HOWARD A., RACZKOWSKI M. 2011. UPLC and spectrophotometric analysis of polyphenols in wines available in the Polish market. International Journal of Food Properties 14: 514-522.
 43. WALORCZYK S., DROŻDZYŃSKI D. 2011. Development and validation of a routine multiresidue method for determining 140 pesticides in fruits and vegetables by gas chromatography/tandem quadrupole mass spectrometry. J. AOAC Int. 94 (5): 1625-1642.
 44. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., GNUSOWSKI B. 2011. Multiresidue determination of 160 pesticides in wines employing mixed-mode dispersive-solid phase extraction and gas chromatography tandem mas spectrometry. Talanta 85: 1856-1870.
 45. gnusowski B., nowacka A., łozowicka b., szpyrka e., walorczyk S. 2011. Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w roślinnej produkcji ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (3): 102-107.
 46. JANKOWIAK-KRYSIAK D., KLIMASZEWSKI S., KMIEĆ K., KOŁASKA A., MENCEL M., PUŁYK M., WĘSIERSKA B., KACZOROWSKA R., RYCZYŃSKA H., GÓRSKA K., JUDEK P., TERLECKI P., DROŻDŻYŃSKI D., WALORCZYK S., CZACZYK Z. 2011. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 144 ss. ISSN 1689-5371.
 47. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA A., FRĄCKOWIAK D., WÓJCIK A., ŚWITOŃSKA A., ZIÓŁKOWSKI A., RZESZUTKO U., JURYS J., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., SZPYRKA E., MACHOWSKA A., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., SŁOWIK-BOROWIEC M., KURDZIEL A., SZALA J., KUŹMENKO A., MICHEL M. 2011. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(4): 1723-1738.
 48. RACZKOWSKI M., HOŁODYŃSKA A., NOWACKA A., GNUSOWSKI B. 2011. Zastosowanie metody QuEChERS do analizy pozostałości pestycydów w pomidorach za pomocą GC-NPD/ECD. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(2): 727-731.
 49. SADŁO S., WALORCZYK S. 2011. Pozostałości wybranych fungicydów w dojrzałych jabłkach oraz zmiany bezpośrednio po zabiegu i podczas przechowywania owoców. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(2): 732-736.
 50. WALORCZYK S. 2011. Szybka chromatografia gazowa w analizie pozostałości środków ochrony roślin w żywności. S. 13-22. W „Chromatografia w praktyce”. Voelkel A., Wasiak W. (red). Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 308 ss. ISBN 798-83-7775-084-1.
 51. WÓJCIK A., REMLEIN-STAROSTA D. 2011. Ocena zawartości mikotoksyn fuzaryjnych (trichotecenów B) występujących w roślinach strączkowych w systemie upraw ekologicznym i konwencjonalnym. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(3): 1420-1426.
 52. Lewandowska A., WALORCZYK S. 2010. Carbendazim residues in soil and their bioavailability to plants in four successive harvests. Polish J. Environ. Stud. 19: 757-761.
 53. Drożdżyński D., Kowalska J., Remlein-Starosta D. 2010. Badanie pozostałości spinosadu, azadyrachtyny i rotenonu w materiale roślinnym oraz w glebie z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody QuEChERS i oznaczenia techniką chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrem mas. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1889-1892.
 54. Gnusowski B., NOWACKA A., Walorczyk S., Drożdżyński D. 2010. Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych pobieranych zgodnie ze wspólnotowym programem kontroli. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1897-1902.
 55. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E., Sadło S., 2010. Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2009. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1903-1909.
 56. Gnusowski B., Nowacka A., RZESZUTKO U., JURYS J., GIZA I., Łozowicka B., Kaczyński P., RUTKOWSKA E., JANKOWSKA M., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., MACHOWSKA A., SŁOWIK-BOROWIEC M., Kuźmenko A., SZALA J. 2010. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2009. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1893-1896.
 57. GNUSOWSKI B. STOBIECKI S., STOBIECKI T. 2010. Znaczenie 50 Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin w rozwoju badań środków ochrony roślin i ich pozostałości. s. 175–199. W: „50 lat Sesji Naukowych IOR (1961-2010)”. IOR-PIB, Poznań, ss. 324.
 58. RACZKOWSKI M. 2010. Zastosowanie metody UPLC – PDA do badań pozostałości karbendazymu w pieczarkach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1460-1463.
 59. Nowacka A., Gnusowski B. 2010. Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych roku 2009. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1947-1962.
 60. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., HOŁODYŃSKA A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., RZESZUTKO U., JURYS J., Łozowicka B., Kaczyński P., RUTKOWSKA E., JANKOWSKA M., KURDZIEL A., Rupar J., Rogozińska K., MACHOWSKA A., Szpyrka E., SŁOWIK-BOROWIEC M., Kuźmenko A., SZALA J., Sadło S., 2010. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2009). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1947-1962.
 61. WÓJCIK A., HOROSZKIEWICZ-JANKA  J., KORBAS M. 2010. Oznaczanie trichotecenów z grupy B metodą hplc w pszenicy ozimej chronionej fungicydami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1996-2000.
 62. DROŻDŻYŃSKI D., KOWALSKA J. 2009 Rapid analysis of organic farming insecticides in soil and produce using ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry, Analytical and Bioanalytical Chemistry 394 (8), 2241.
 63. WALORCZYK S., GNUSOWSKI B. 2009. Development and validation of a multi-residue method for the determination of pesticides in honeybees using acetonitrile-based extraction and gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry. J. Chromatogr. A 1216: 6522-6531.
 64. BŁOCHOWIAK A., RYBARCZYK J., GNUSOWSKI B. 2009. Pozostałości karbendazymu w pieczarkach i podłożu do ich uprawy. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1851-1856.
 65. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., GIZA I., RZESZUTKO U., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., RUTKOWSKA E., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A., SZALA J., SADŁO S. 2009. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2008. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4):
 66. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., WALORCZYK S., ŁOZOWICKA B., SZPYRKA E., SADŁO S. 2009. Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2008. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4):  1858-1863.
 67. NOWACKA A., GNUSOWSKI B. 2009. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w aspekcie pozostałości środków ochrony roślin stosowanych do ich ochrony. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1895-1902.
 68. Nowacka A., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., RZESZUTKO U., Łozowicka B., Kaczyński P., RUTKOWSKA E., Rupar J., Rogozińska K., MACHOWSKA A., Szpyrka E., SŁOWIK-BOROWIEC M., Kuźmenko A., FRANKOWSKA J., Sadło S., 2009. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2008. Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(4). 1903-1917.
 69. RACZKOWSKI M. 2009. Ocena krótkoterminowego narażenia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w zachodniej Polsce w 2007 roku. Żywienie człowieka i metabolizm/Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism,  XXXVI, 2/2: 468-474.
 70. Raczkowski M., RATAJKIEWICZ H. 2009. Wykorzystanie szybkiej chromatografii cieczowej (UPLC-DAD) do oceny dynamiki zanikania azoksystrobiny w owocach pomidora. Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(4): 1918-1922.
 71. WALORCZYK S. 2009. Zastosowanie chromatografii gazowej połączonej z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas w analizie pozostałości środków ochrony roślin w warzywach liściowych. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 49 (3): 1452-1455.
 72. WĘGOREK P., DROŻDŻYŃSKI D., MRÓWCZYŃSKI M., ZAMOJSKA J. 2009 The dynamics of acetamiprid disappearance in oilseedrape plant tissues in connection with its toxic action against pollen beetle (Meligethes Aeneus F.) Ecological Chemistry and Engineering A, 16 (1-2), s. 83-90.
 73. WÓJCIK A.. 2009. Oznaczanie aflatoksyn w materiale roślinnym, Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(4): 2087-2089.
 74. WÓJCIK A.. 2009. Oznaczanie ochratoksyny (OTA) w śrucie sojowej, Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(4): 2090-2092.
 75. Drożdżyński D. 2008 Studies on residues of pesticides used in rape plants protection in surface waters of intensively exploited arable lands in Wielkopolska Province of Poland, Ann Agric Environ Med, 15, s. 231
 76. Drożdżyński D., Folkman W. 2008 Analysis of Triazine Herbicides in Water Using Solid Phase Extraction Followed by Ultra-Performance Liquid Chromatography with Tandem Mass Detection (UPLC-MS/MS) Chemia Analityczna – Chemical Analysis, 53, s. 391.
 77. Drożdżyński D., Folkman W., Gnusowski B. 2008 Determination of Clothianidin Residues in Inflorescences of Common Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum L.) by Ultra-Performance Liquid Chromatography with Tandem Mass Detection (UPLC-MS/MS) Chemia Analityczna – Chemical Analysis, 53, s. 379.
 78. wALORCZYK S. 2008. Development of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry II. Improvement and extension to new analytes. J. Chromatogr. A, 1208: 202-214.
 79. wALORCZYK S. 2008. Application of gas chromatography/tandem quadrupole mass spectrometry to the multi-residue analysis of pesticides in green leafy vegetables. Rapid Commun. Mass Spectrom., 22: 3791-3801.
 80. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., GIZA I., SZTWIERTNIA U., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A. 2008. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1190–1193.
 81. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., SADŁO S. 2008. Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2007. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1194–1198.
 82. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., DĄBROWSKI J., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., WÓJCIK A., RACZKOWSKI M., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., GIZA I., SZTWIERTNIA U., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., SADŁO S., RUPAR J., SZPYRKA E., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A. 2008. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2007). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1220–1234.
 83. RACZKOWSKI M., WÓJCIK A. DROŻDŻYŃSKI D. 2008. Analiza pozostałości linuronu i karbendazymu w wybranych materiałach roślinnych – porównanie technik HPLC–DAD i UPLC–DAD. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1235–1240.
 84. WÓJCIK A. 2008 Analiza insektycydu chlotianidyny w materiale roślinnym. Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1226–1228.
 85. WALORCZYK S. 2008. Analiza pozostałości środków ochrony roślin w zbożach i paszach z wykorzystaniem metody QuEChERS i końcowego oznaczenia techniką GC/MS/MS. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 48: 1267-1270.
 86. wALORCZYK S. 2007. Development of a multi-residue screening method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1165: 200-212.
 87. GNUSOWSKI B., NOWACKA A. 2007. Pozostałości środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych pochodzących z różnych systemów gospodarowania. Fragm. Agron. 3(95): 121-125.
 88. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., GIZA I., SZTWIERTNIA U., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A., SADŁO S.. 2007. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 47(1): 38-41.
 89. GNUSOWSKI B., SZYMONA J., SADŁO S. 2007. Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w żywności i paszach pochodzenia roślinnego produkowanej metodami ekologicznymi w Polsce w roku 2006. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 47(1): 42-48.
 90. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., MALEC M., DĄBROWSKI J., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., WÓJCIK A., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., GIZA I., SZTWIERTNIA U., ŁOZOWICKA B., KACZYŃSKI P., SZPYRKA E., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A., MICHEL M., SADŁO S.. 2007. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2006). Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 47(1): 79-90.
 91. NOWACKA A., GNUSOWSKI B. 2007. Estimation of the dietary exposure to pesticide residues in Polish crops in 2006. J. Plant  Protection Res. 47(4): 469-476.
 92. MICHEL M., GNUSOWSKI B., BUSZEWSKI B. 2006. Comparison of different extraction techniques to determine fungicide residue in wheat grain, J. Liq. Chrom & Rel. Technol., 29: 247–261.
 93. wALORCZYK S., gNUSOWSKI b. 2006. Fast and sensitive determination of pesticide residues in vegetables using low-pressure gas chromatography with a triple quadrupole mass spectrometer. J. Chromatogr. A, 1128: 236-243.
 94. DROŻDŻYŃSKI D., FOLKMAN W. 2006. Determination of metamitron residues in sugar beet plants and soil using solid supported liquid-liquid extraction (SLE) followed by gradient RP-HPLC. Chemia Analityczna – Chemical Analysis, 51, 439-448.
 95. GNUSOWSKI B., NOWACKA A., MALEC M. 2006. Pozostałości środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych pochodzących z różnych systemów gospodarowania w roku 2005. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(2), 761-766.
 96. GNUSOWSKI B., SZYMONA J., SADŁO S. 2006. Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego produkowanej metodami ekologicznymi w Polsce w roku 2005. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(1), 495-501.
 97. NOWACKA A. 2006. Pozostałości fungicydów najczęściej stosowanych w ochronie warzyw i owoców (1995-2004). Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(1), 502-519.
 98. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., DĄBROWSKI J., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., WÓJCIK A., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., GIZA I., SZTWIERTNIA U., E., MORZYCKA B., ŁOZOWICKA B., SADŁO S., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., SZPYRKA E., KUŹMENKO A., 2006. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w r. 2005. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(1), 484-494.
 99. NOWACKA A., GNUSOWSKI B. 2006. Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami środków ochrony roślin w polskich płodach rolnych w roku 2005. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(1), 527-535.
 100. DROŻDŻYŃSKI D. 2006. Residues and transfer of triazine herbicides in ground waters of intensively exploited arable land in Wielkopolska province of Poland” Journal of Plant Protection Research, vol. 46, No. 2, s. 145; 2006
 101. DROŻDŻYŃSKI D. 2006. Badanie pozostałości środków ochrony w wodach powierzchniowych okolic Poznania w latach 2004-2005” Progress In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2); 739-742.
 102. ADAMCZEWSKI K., GNUSOWSKI B., MATYJASZCZYK E. 2006. Małoobszarowe uprawy rolnicze a chemiczna ochrona roślin. Post. Ochr. Roślin / Progr. Plant Protection 46(1), 55-62.
 103. NOWACKA A., DĄBROWSKI J., SZTEKE B., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., CHMIELEWSKA E., GIERSCHENDORF Z., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., MORZYCKA B., GIZA I., SZTWIERTNIA U., SADŁO S., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., SZPYRKA E., LANGOWSKA B., MICHEL M., KUŹMENKO A., SZYMCZYK K., MALCZEWSKA M., GOSZCZ H., DANIELEWSKA B. 2005. Monitoring jakości roślin, produktów rolniczych i spożywczych- pozostałości środków ochrony roślin w surowcach roślinnych w latach 2001-2003. Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 45(1): 297-304.
 104. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., DĄBROWSKI J., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., WÓJCIK A., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., MORZYCKA B., GIZA I., SZTWIERTNIA U., SADŁO S., RUPAR J., SZPYRKA E., ROGOZIŃSKA K., KUŹMENKO A. 2005. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2004). Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 45(1): 305-316.
 105. GNUSOWSKI B., MISZCZAK A., NOWACKA A., MALEC M. 2005. Urzędowa kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w płodach rolnych w Polsce w latach 1996-2004. Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 45(1): 134-139.
 106. GNUSOWSKI B., NOWACKA A. 2005. Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami środków ochrony roślin  w polskich płodach rolnych w roku 2004. Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 45(1): 140-145.
 107. GNUSOWSKI B., SZYMONA J., SADŁO S. 2005. Pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego produkowanej metodami ekologicznymi w Polsce w roku 2004. Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 45(1): 146-151.
 108. WALORCZYK S. Optymalizacja techniki LP-GC/MS w analizie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Rozprawa doktorska. Poznań 2005.
 109. DROŻDZYŃSKI D. 2004. Badania monitoringowe fungicydów benzimidazolowych (MBC) w płodach rolnych w latach 1998-2003. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(2): s.664 -667.
 110. GNUSOWSKI B., DĄBROWSKI J., NOWACKA A. 2004. Sytuacja rolnictwa polskiego w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(1): 78-83.
 111. GNUSOWSKI B. 2004. Ocena ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(1): 72-77.
 112. NOWACKA A., DĄBROWSKI J., GNUSOWSKI B., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., GIERSCHENDORF Z., CHMIELEWSKA E., MORZYCKA B., GIZA I., SZTWIERTNIA U., SADŁO S., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., SZPYRKA E., LANGOWSKA B., MICHEL M., KUŹMENKO A. 2004. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2003. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(2): 985-993.
 113. NOWACKA A., GNUSOWSKI B., DĄBROWSKI J., WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., GIERSCHENDORF Z., CHMIELEWSKA E., MORZYCKA B., GIZA I., SZTWIERTNIA U., SADŁO S., RUPAR J., ROGOZIŃSKA K., SZPYRKA E., LANGOWSKA B., MICHEL M., KUŹMENKO A. 2004. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2003. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(1): 260-271.
 114. WALORCZYK S. 2004. Fast identyfication of trace-level pesticide residues in agricultural crops applying low pressure gas chromatography/mass spectrometry. J. Plant Prot. Res. 44(2): 117-123
 115. DROŻDŻYŃSKI D. Pozostałości oraz przemieszczanie się atrazyny i symazyny wraz z ich produktami rozkładu w wybranych studniach województwa wielkopolskiego. Praca doktorska. Poznań 2004.
 116. DĄBROWSKI J., NOWACKA A., GNUSOWSKI B. 2003. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym w Polsce w latach 1996-2002, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Vol.43 (1), 85-93.
 117. NOWACKA A., DĄBROWSKI J., DROŻDŻYŃSKI D., WALORCZYK S., GIERSCHENDORF Z., KUDŁA M., BARYLSKA E., ZIÓŁKOWSKI A., CHMIELEWSKA E., GIZA I., SZTWIERTNIA U., MORZYCKA B., SADŁO S., LANGOWSKA B., MICHEL M., KUŹMENKO A. 2003 .Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2002), Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Vol.43 (1), 287-297.
 118. WALORCZYK S. 2003. LP-GC/MS w analizie pozostałości środków ochrony roślin, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Vol.43 (1), 468-472.
 119. DROŻDŻYŃSKI D. 2003. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w wybranych studniach województwa wielkopolskiego (2001-2002), Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Vol.43 (2), 591-594.
 120. NOWACKA A. 2003. Badania biegłości w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin. Ich znaczenie dla potwierdzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników analitycznych, Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Vol.43 (1), 277-286.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony