Promowane podstrony

Treść strony

 • ZakeNd Badania Pozostaeoyci

Główne kierunki badawcze

 • opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale biologicznym, wodzie i glebach;
 • badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli płodów rolnych wytwarzanych metodami integrowanymi i ekologicznymi;
 • ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych środkami ochrony roślin najpowszechniej stosowanymi w uprawach intensywnie chronionych chemicznie;
 • opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania mikotoksyn w zbożach i paszach;
 • badanie zawartości mikotoksyn w ramach urzędowej kontroli płodów rolnych;
 • badanie zanikania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych dla potrzeb rejestracji środków ochrony roślin.

Do zadań laboratorium referencyjnego należą m.in.:

 • ujednolicenie standardów i metod analitycznych;
 • organizacja okresowych testów porównawczych;
 • sprawdzanie metod analitycznych stosowanych w analizie pasz;
 • zapewnienie pomocy naukowej i technicznej właściwym organom.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony