Promowane podstrony

Treść strony

 • Zakead Mykologii

Oferta usługowa

 • Ocena zasiedlenia ziarna/nasion przez grzyby.
 • Oznaczanie gatunków grzybów chorobotwórczych i wykonywanie ekspertyz mykologicznych.
 • Oznaczanie zawartości mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby rodzaju Fusarium spp. w dostarczonym ziarnie.
 • Wykonywanie testów dotyczących obecności P. brassicae (kiła kapusty) w glebie w celu określenia zagrożenia występowania tego patogena.
 • Ocena odporności odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych na porażenie przez organizmy chorobotwórcze, w tym przez P. brassicae.
 • Opracowywanie programów ochrony roślin i zaleceń ochrony przed chorobami ważnych gospodarczo gatunków roślin rolniczych.
 • Ocena skuteczności działania fungicydów w warunkach polowych oraz laboratoryjnych, w tym wykonanie doświadczeń pokazowych i wdrożeniowych typu market support.

W ramach działalności upowszechnieniowej pracownicy Zakładu Mykologii:

 • prowadzą szkolenia z zakresu:
  – integrowanej ochrony roślin, oraz
  – fitopatologii, obejmujące przede wszystkim występowanie, biologię, szkodliwość i metody zwalczania ważnych gospodarczo sprawców chorób w roślinach rolniczych;
 • biorą udział w opracowywaniu kompleksowych programów i zaleceń ochrony przed chorobami ważnych gospodarczo roślin uprawnych (atlasy chorób roślin rolniczych, metodyki integrowanej ochrony roślin, poradniki sygnalizatora, programy ochrony roślin).

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony