Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 

  • „Ochrona żyta przed rdzą źdźbłową poprzez wykorzystanie nowych zasobów genetycznych i innowacyjnych metod selekcji”; CORNET (2019‒2021)

          Akronim: ProtectRye
          Umowa: CORNET/25/1/2019
          Kierownik: dr hab. Anna Tratwal (IOR ‒ PIB)
          więcej

 

  • „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego”; GOSPOSTRATEG (2019‒2021)

          Akronim: FITOEXPORT
          Umowa: GOSPOSTRATEG 1/385957/5/NCBR/2018
          Kierownik: dr Janina Butrymowicz (GIORiN)
          więcej

  

  •  „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”; BIOSTRATEG III (2017‒2020)

          Akronim: BioHerOd*
          Umowa: BIOSTRATEG 3/347445/1/NCBR/2017
          Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR ‒ PIB)
          więcej

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony