Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty krajowe

 

Projekty zrealizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane przez
Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 

 • „Wpływ satelitarnego RNA kukumowirusów na transmisję wirusa w obrębie rośliny i przenoszenie go przez owady”; PRELUDIUM edycja 15 (2019–2022)

          Umowa: 2018/29/N/NZ9/02467
          Kierownik: mgr inż. Barbara Wrzesińska (IOR – PIB)

 

 • „Opracowanie metod analizy alkaloidów pirolizydynowych do oceny skażenia żywności i wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt”; MINIATURA edycja 2 (2018–2019)

          Umowa: 2018/02/X/NZ9/02352
          Kierownik: dr hab. Piotr Kaczyński (IOR – PIB)

 

 • „Identyfikacja determinant warunkujących patogeniczność kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”; MINIATURA edycja 1 (2018–2019)

          Umowa: 2017/01/X/NZ9/01708
          Kierownik: dr Anna Filipiak (IOR – PIB)

 

 • „Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania”; OPUS edycja 9 (2016–2019)

          Umowa: 2015/17/B/NZ9/01676
          Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR – PIB)

 

 • „Dynamika ewolucyjna wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) i jego adaptacja do różnych gospodarzy”; OPUS edycja 9 (2016–2019)

          Umowa: 2015/17/B/NZ8/02407
          Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB)

 

 • „Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana”; OPUS edycja 7 (2015–2019)

          Umowa: 2014/13/B/NZ9/02002
          Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB)

 

 • „Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne arenaria”; PRELUDIUM edycja 7 (2015–2019)

          Umowa: 2014/13/N/NZ9/00703
          Kierownik: mgr inż. Arnika Przybylska (IOR – PIB)

 

 • „Analiza molekularna nowych, nekrotycznych izolatów wirusa mozaiki ogórka i presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”; OPUS edycja 7 (2015–2018)

          Umowa: 2014/13/B/NZ9/02108
          Kierownik: dr hab. Natasza Borodynko-Filas (IOR – PIB)

 

 • „RNA kontra RNA – różne strategie w ochronie roślin przed wirusami”; Iuventus Plus konkurs 73 (2015–2017)

          Umowa: IP 2014 014973
          Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB)

 

 • „Przenoszenie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) przez nasiona pomidora, w aspekcie wpływu właściwości genetycznych izolatów wirusa i odmian pomidora na to zjawisko”; OPUS edycja 6 (2014–2018)

          Umowa: 2013/11/B/NZ9/02510
          Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny (IOR – PIB)

 

 • „Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roślinach rolniczych”; ETIUDA edycja 4 (2016–2017)

          Umowa: 2016/20/T/NZ9/00571
          Kierownik: mgr Agnieszka Zwolińska (IOR – PIB)

 

 • „Zróżnicowanie biologiczne i genetyczne polskich izolatów wirusa Y ziemniaka z pomidora oraz analiza presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”; PRELUDIUM edycja 4 (2013–2017)

          Umowa: N/NZ9/01751
          Kierownik: dr Julia Minicka (IOR – PIB)

 

 • „Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce technologicznej”; PRELUDIUM edycja 4 (2013–2016)

          Umowa: N/NZ9/00043
          Kierownik: dr Magdalena Jankowska (IOR – PIB)

 

 • „Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana benthamiana – wirus karłowatości orzecha ziemnego (PSV) i jego satRNA”; OPUS edycja 2 (2012–2016)

          Umowa: B/NZ9/01577
          Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB)

 

 • „Identyfikacja substytucji nukleotydowych warunkujących nowy, chlorotyczny patotyp wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)”; Iuventus Plus konkurs 71 (2012–2014)

          Umowa: IP 2011 017171
          Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB)

 

 • „Analiza wirulencji wirusa nekrozy pomidora ToTV oraz wstępna charakterystyka molekularnych podstaw odporności pomidora (Solanum lycopersicum) na atak tego patogenu”; (2011–2015)

          Umowa: NN 310782040
          Kierownik: dr Marta Budziszewska (IOR – PIB)

 

 • „Poszukiwania czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)”; (2011–2015)

          Umowa: N/NZ9/07131
          Kierownik: dr Przemysław Wieczorek (IOR – PIB)

 

 • „Badania nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum aestivum) w odpowiedzi na żerowanie Ulema spp. – szkodników zbóż"; (2012–2015)

          Umowa: B/NZ9/01598
          Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB)

 

 • „Molekularna ewolucja wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i jej wpływ na wirulencję wirusa”; (2011–2014)

          Umowa: D/NZ9/00279
          Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB)

 

 • „Mikromacierz do detekcji, identyfikacji i różnicowania bakterii i wirusów patogenicznych dla roślin kukurydzy”; (2011–2014)

          Umowa: N/NZ9/07091
          Kierownik: dr Krzysztof Krawczyk (IOR – PIB)

 

 • „Synteza i ocena skuteczności działania nowych cieczy jonowych z herbicydem w anionie”; (2011–2014)

          Umowa: NN 310784040
          Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (IOR – PIB)

 

 • „Występowanie i charakterystyka wirusów żółtej mozaiki jęczmienia, Barley yellow mosaic virus (BaYMV) i Barley mild mosaic virus (BaMMV) oraz ocena odporności odmian jęczmienia ozimego”; (2011–2014)

          Umowa: NN 310724840
          Kierownik: dr hab. Małgorzata Jeżewska (IOR – PIB)

 

 • „Zróżnicowanie genetyczne populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na terenie Polski”; (2011–2014)

          Umowa: NN 310728240
          Kierownik: prof. dr hab. Jan Nawrot (IOR – PIB)

 

 • „Opracowanie podstaw ekologicznych metod ochrony przed chorobami i szkodnikami rzepaku ozimego”; (2011–2014)

          Umowa: NN 310779640
          Kierownik: dr hab. Jolanta Kowalska (IOR – PIB)

 

 • „Badanie kinetyki utleniania SO2 do SO3 na katalizatorach wanadowych wytworzonych ze składników odzyskanych ze zużytych mas wanadowych”; (2011–2014)

          Umowa: NN 209759840
          Kierownik: dr Rafał Motała (IOR – PIB)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony