Promowane podstrony

Treść strony

  • Projekty krajowe

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB finansowane przez
Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 

  • „Subwirusowe cząsteczki RNA nepowirusów – mechanizmy ich powstawania i rola w patogenezie”; OPUS edycja 13 (2018–2020)

          Umowa: 2017/25/B/NZ9/01715
          Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB)

 

  • „Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivumOulema melanopus”; OPUS edycja 12 (2017–2020)

          Umowa: 2016/23/B/NZ9/03503
          Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB)

 

  • „Infekcyjne kopie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) sprzężone z białkiem zielonej fluorescencji (GFP) narzędziem do analiz oddziaływań między wirusem a gospodarzem”; PRELUDIUM edycja 12 (2017–2020)

          Umowa: 2016/23/N/NZ9/02160
          Kierownik: dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak (IOR – PIB)

 

  • „Analiza genetyczna odporności na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem wysoko-przepustowych technologii sekwencjonowania i mapowania”; HARMONIA edycja 8 (2017–2020)

          Umowa: 2016/22/M/NZ9/00604
          Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Maciej Karłowski (UAM)

 

  • „Określenie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw procesu chorobowego w Solanum lycopersicum L. podczas infekcji wirusa nekrozy pomidora (ToTV)”; SONATA edycja 11 (2017–2020)

          Umowa: 2016/21/D/NZ9/02478
          Kierownik: dr Przemysław Wieczorek (IOR – PIB)

 

  • „Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA 1 wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus) w procesie replikacji i transmisji wirusa”; SONATA edycja 11 (2017–2020)

          Umowa: 2016/21/D/NZ9/02468
          Kierownik: dr Marta Budziszewska (IOR – PIB)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony